Beroep bediener lichttafel

Lichttafelbedieners bedienen de verlichting van een performance op basis van het artistieke of creatieve concept, in interactie met de uitvoerende performers. Hun werk wordt beïnvloed door en beïnvloedt de resultaten van andere operatoren. Daarom werken de operatoren nauw samen met de ontwerpers, operatoren en performers. Lichttafelbedieners doen de voorbereiding van en houden toezicht op de opstelling, leiden de technische bemanning, programmeren de uitrusting en bedienen het verlichtingssysteem. Zij kunnen verantwoordelijk zijn voor conventionele of geautomatiseerde verlichtingstoestellen en in sommige gevallen ook de controle van de video. Hun werk is gebaseerd op plannen, instructies en andere documentatie.  

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Voorstelling verlichten

  Een show verlichten op basis van concrete productiebehoeften.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Artistieke intenties interpreteren

  De artistieke intenties van de auteur interpreteren.

 • Persoonlijke werkomgeving voorbereiden

  Corrigeren van de instellingen of posities voor uw werkinstrumenten en aanpassen voordat met de start van de werkzaamheden wordt begonnen.

 • Op de hoogte blijven van trends

  Nieuwe trens en ontwikkelingen in specifieke sectoren in de gaten houden en volgen.

 • Belichtingsplan opstellen

  Technische tekeningen en documentatie maken binnen de verlichtingsafdeling.

 • Communicatieapparatuur gebruiken

  Het opzetten, testen en bedienen van verschillende soorten communicatieapparatuur zoals transmissieapparatuur, digitale netwerkapparatuur of telecommunicatieapparatuur.

 • Bedieningspanelen voor belichting bedienen

  De belichting bedienen tijdens repetities of uitvoeringen, op basis van visuele cues of documentatie.

 • Artistiek plan aanpassen aan locatie

  De plannen aanpassen aan andere plaatsen met betrekking tot het artistieke concept.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Tussenkomen bij acties op het podium

  Uw aanwijzingen voor acties op het podium opvolgen en ermee communiceren. Een besluit nemen over het exacte tijdstip en de procedure in een live omgeving, om een vlotte en consequente voorstelling te waarborgen.

 • Lichttafels opzetten

  Het installeren, verbinden en uitproberen van een lichtbord in een live performance omgeving.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen

  De show observeren, anticiperen en reageren op eventuele technische problemen, zorgen voor een optimale artistieke kwaliteit.

 • Ontwerpers ondersteunen tijdens het ontwikkelingsproces

  Ontwerpers ondersteunen tijdens het ontwikkelingsproces.

 • Lichtstanden van geautomatiseerde spots programmeren

  Het technisch manipuleren van lichttafels voor geautomatiseerde spots. Belichtingen opstellen en uitproberen met intelligent licht.

 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen

  Samenwerken met het artistieke team om de overgang van de creatieve visie en de artistieke concepten naar een technisch ontwerp te vergemakkelijken.

 • Artistieke producties beschrijven

  Een productie archiveren en documenteren in al zijn fasen net na de uitvoeringstermijn, zodat deze kan worden gereproduceerd en alle relevante informatie toegankelijk blijft.

 • Veilig met mobiele elektrische systemen werken onder toezicht

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verstrekken van tijdelijke stroomvoorziening voor voorstellingen/opvoeringen en kunstprojecten onder toezicht.

 • Lichtstanden programmeren

  De status van de verlichting plannen en uitproberen.

 • Overleggen met betrokkenen over de implementatie van een productie

  Overleg plegen met verschillende personen en groepen betrokken zijn bij de productie. Op dezelfde lijn zitten wat betreft de praktische kant van de productie, en de personen op de hoogte houden.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Kwaliteitscontrole van een ontwerp uitvoeren tijdens een voorstellingenreeks

  Controleren en waarborgen van de kwaliteit van de resultaten van het ontwerp tijdens een reeks voorstellingen.

 • Materiaal installeren

  Ervoor zorgen dat u de uitrusting volgens deadlines en tijdschema's opzet.

 • Communiceren tijdens de voorstelling

  Efficiënte communicatie tijdens live-uitvoeringen, anticiperen op een eventuele storing.

 • Middelen voor artistieke producties organiseren

  Coördineren van de personele, materiële en financiële middelen binnen artistieke producties, gebaseerd op de gegeven documentatie, bijvoorbeeld scripts.

Optionele kennis en vaardigheden

ontwikkelingen in ontwerptechnologie opvolgen een voorstelling programmeren zichzelf promoten technische problemen bij verlichtingsapparatuur voorkomen teamwerk plannen dimapparatuur onderhouden eigen werkwijze documenteren verlichting installeren verlichtingsapparatuur onderhouden veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten lichten monteren documentatie leveren personeel coachen om een voorstelling te leiden automatische belichting onderhouden verlichtingsapparatuur afstellen klant raad geven over technische mogelijkheden elektronische apparatuur loskoppelen persoonlijke administratie bijhouden elektronische uitrusting verpakken dimapparatuur bedienen energiebehoeften beoordelen eerste hulp uitvoeren bij brand automatische lichten monteren uitrusting voor voorstellingen monteren controlesignalen verspreiden uitrusting van een voorstelling opslaan systeemindeling voor een productie onderhouden bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen voorraad van technische middelen beheren ontwerpresultaten tijdens repetities bijwerken een professioneel netwerk ontwikkelen podiumverlichting afstellen team leiden

Source: Sisyphus ODB