Beroep bediener van gerobotiseerde installaties

Bedieners van gerobotiseerde installaties bedienen en monitoren gerobotiseerde installaties die in automatiseringsprocessen worden gebruikt voor het uitvoeren van diverse productieactiviteiten, zoals hijsen, lassen en assembleren. Zij zorgen ervoor dat de machines correct en synchroon met andere gerobotiseerde installaties werken, onderhouden en repareren defecte onderdelen, beoordelen risico's en voeren tests uit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Componenten van robotsystemen

  De onderdelen die in robotsystemen kunnen worden gevonden, zoals microprocessoren, elektronica, sensoren, schakelborden, codeerders, servomotoren, besturingseenheden, pneumatiek of hydraulica.

 • Automatiseringstechnologie

  Het geheel van technologieën die een proces, systeem of apparaat automatisch doen werken door het gebruik van regelsystemen.

 • Productieprocessen

  Materialen en technieken die vereist zijn in het productie- en distributieproces.

Vaardigheden

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Gerobotiseerde apparatuur onderhouden

  Storingen in robotonderdelen en -systemen diagnosticeren en opsporen en indien nodig deze onderdelen verwijderen, vervangen of repareren. Uitvoeren van taken op het gebied van preventief onderhoud, zoals het opslaan van robotonderdelen in schone, stofvrije en niet-vochtige ruimten.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Machineonderhoud uitvoeren

  Het regelmatig onderhouden, eventueel met inbegrip van correcties en wijzigingen, van een machine of gereedschap van een machine om ervoor te zorgen dat het in een goede productieve staat blijft.

 • Controlesystemen voor automatische uitrusting onderhouden

  Elektronische elementen controleren, onderhouden en repareren. Software van geautomatiseerde apparatuur controleren en bijwerken.

 • Regelsystemen voor machines opzetten

  Opzetten of aanpassen van regelsystemen voor machines om omstandigheden zoals materiaalstroom, temperatuur of druk te reguleren.

 • Productieapparatuur afstellen

  Productieapparatuur en procesparameters regelen en bewaken, zoals de temperatuur en het vermogensniveau. Het productieproces en de productieapparatuur evalueren en verbeteringen voorstellen.

Optionele kennis en vaardigheden

mechanica sensoren assembleren software installeren testgegevens vastleggen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden robotinstallaties afstellen cad-software verschillende communicatiekanalen gebruiken machines vervangen cadd-software kostenbeheer financiële prestaties optimaliseren kwaliteit van producten controleren productie optimaliseren robots assembleren cam-software cae-software machine met passende hulpmiddelen leveren robotica sensoren

Source: Sisyphus ODB