Beroep bediener zuurstofbrander

Bedieners zuurstofbranders doen de opstelling en de bediening van machines die zijn ontworpen om te snijden, of eerder af te branden, van overtollig materiaal van het metalen werkstuk door middel van een bout die het metalen werkstuk verhit tot de gloeitemperatuur en het daarna brandt tot een metaaloxide na de reactie met een afgegeven zuurstofstroom, en dan als slak uit de gemaakt kerf stroomt.

Bediener zuurstofbrander: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Brandertemperatuur voor metaalprocessen

  Ideale temperatuur van gereedschappen en machines die zijn uitgerust met branders, om diverse metaalbewerkingen op werkstukken uit te voeren.

 • Brandstof

  De verschillende kwaliteiten, gevaren en toepassingen van gasvormige brandstoffen, zoals oxyleenacetyleen, oxy-benzine, oxy-waterstof en andere.

 • Brandbare vloeistoffen

  Het gedrag van vloeistoffen en gassen die een ernstig explosie- en brandgevaar vormen, en de systemen voor een adequate hantering ervan en voor een doeltreffende opslag.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

Vaardigheden

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Meter controleren

  De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

 • Kruisverwijzingssystemen toepassen voor productidentificatie

  Gebruikmaken van kruisverwijzingssystemen en -programma’s, met vermelding van namen van bestanden en lijnnummers, om onderdeelnummers, beschrijvingen en de verkoper als bron van herkomst te identificeren.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Snijafval verwijderen

  Mogelijk gevaarlijk afval dat in het snijproces is ontstaan, zoals spanen, resten en blokjes verwijderen en sorteren volgens de voorschriften en de werkplek opruimen.

 • Precisiemeetinstrumenten hanteren

  De grootte meten van een verwerkt deel bij de controle en markering ervan om na te gaan of het aan de norm voldoet, door gebruik te maken van twee en driedimensionale nauwkeurige meetapparatuur zoals een schuifmaat, een micrometer en een meetprofiel.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

Optionele kennis en vaardigheden

machineonderhoud uitvoeren chemie productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole productie van metalen structuren verwerkt werkstuk markeren mechanica productie van stoomgeneratoren elektrotechniek productie van deuren van metaal productie van metalen containers soorten metaalproductieprocessen statistische procesbeheersing geometrische afmetingen en toleranties interpreteren productie van verwarmingsapparatuur voorraadniveaus bewaken een cnc-controller programmeren verwerking van ferrometalen optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd productie van wapens en munitie snijtechnieken producttests uitvoeren autogene snijbranders bedienen statistische methoden bij procescontrole toepassen kwaliteit van producten controleren cam-software gebruiken machines vervangen planlezen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

Source: Sisyphus ODB