Beroep Bedrijfsarts, keuringsarts

Een bedrijfsarts doet de begeleiding van zieke werknemers of verzuimbegeleiding. Hij streeft er naar om de medewerker te late re-integreren naar de werkvloer. Indien nodig doet een bedrijfsarts aanpassingen aan het werk zodat de werknemer weer aan het werk kan. Hij houdt de gezondheid van medewerkers in de gaten door te letten op slechte werkomstandigheden, de inrichting van de werkplek en controle op werkgerelateerde gezondheidsklachten. Daarnaast voert een bedrijfsarts aanstellingskeuringen en periodiek arbeidsdeskundig onderzoek uit. Een bedrijfsarts baseert zich in principe op het advies van huisarts of specialist, maar kijkt ook kritisch naar dit advies. Hij stuurt een cliënt terug indien hij twijfels heeft. Hij verwijst werknemers door naar bedrijfsfysiotherapeuten en/of -psychologen.

Bedrijfsarts, keuringsarts: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken bedrijfsarts, keuringsarts

 • Begeleiden en adviseren van werknemers en werkgevers bij ziekte of verzuim.
 • Aanpassingen doen aan de het werk van de zieke werknemers.
 • Controleren op slechte werkomstandigheden en deze aangeven bij de werkgever.
 • Inrichten van de werkomgeving.
 • Controles uitvoeren op werkgerelateerde gezondheidsklachten.
 • Uitvoeren van aanstellingskeuringen en arbeidsdeskundig onderzoek.
 • Kritisch evalueren van diagnose van de huisarts of specialist.
 • Doorverwijzen naar bedrijfsfysiotherapeuten en/of - psychologen.

Gerelateerde beroepen medisch specialist

 • Anesthesist
 • Cardioloog
 • Chirurg
 • Gastro-enteroloog
 • Gynaecoloog
 • Huidspecialist
 • Huisarts
 • Hygiënist, gezondheidsofficier
 • Klinisch geneticus
 • Manager/directeur overige instelling in de gezondheidszorg
 • Manager/directeur ziekenhuis
 • Medisch specialist, anders
 • Optisch specialist
 • Patholoog
 • Plastisch chirurg
 • Psychiater
 • Radioloog
 • Tandarts, tandarts-chirurg
 • Uroloog

Source: Sisyphus ODB