Beroep bedrijfsbewaker

Bedrijfsbewakers controleren de toegang tot en de uitgang van gebouwen, opslagplaatsen of andere eigendommen om ongeautoriseerde aanwezigheid en ongewenste voorvallen te voorkomen. Zij voorkomen en identificeren diefstal van bedrijfseigendom, onderzoeken verdachte activiteiten en schrijven verslagen. Bedrijfsbewakers kunnen de werknemers of bezoekers bijstaan met verzoeken of aanwijzingen. Zij gebruiken draagbare radio’s om te communiceren en bedienen alarmsystemen en computers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Illegale stoffen

  De verboden stoffen die niet mogen worden vervoerd of meegenomen, alsmede de wijze waarop zij moeten worden behandeld.

 • Veiligheidsrisico’s

  Soorten dreigingen voor de openbare en de particuliere veiligheid, waaronder ongeoorloofde toegang, agressief gedrag, geweldpleging, beroving, diefstal, mishandeling, ontvoering, moord en demonstraties in de openbare ruimte.

 • Methoden controleren

  Procedures die voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt, waaronder bewaking met fysieke en elektronische middelen, verhoor van getuigen, het verzamelen van voorwerpen en gegevens voor beoordeling en analyse en fysiek en elektronisch onderzoek voor het verzamelen van gegevens.

Vaardigheden

 • Omgaan met grote incidenten

  Onmiddellijk actie ondernemen om te reageren op grote incidenten die van invloed zijn op de veiligheid en beveiliging van personen in particuliere of openbare plaatsen, zoals verkeersongevallen.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

 • Beveiligingscontroles uitvoeren

  Controleren van de tassen of persoonlijke spullen van individuele personen om er zeker van te zijn dat deze personen geen bedreigingen vormen en dat hun gedrag in overeenstemming is met de wet.

 • De toegankelijkheid voor gasten controleren

  De toegankelijkheid voor gasten controleren en ervoor zorgen dat wordt voorzien in de behoeften van de gasten en te allen tijde de veiligheid wordt gehandhaafd.

 • Een incidentenrapportage bijhouden

  Een systeem bijhouden voor het registreren van gegevens over ongewone gebeurtenissen die zich voordoen in de voorziening, zoals aan het werk gerelateerde letsels.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Waakzaam zijn

  Waakzaam zijn tijdens patrouille- of andere bewakingsactiviteiten om de veiligheid en beveiliging te waarborgen, uitkijken naar verdacht gedrag of andere alarmerende veranderingen in patronen of activiteiten, en snel reageren op deze veranderingen.

 • Bedieningspanelen bedienen

  Bedieningspanelen gebruiken om mechanismen zoals automatische poorten of machines aan te sturen.

 • In ploegen werken

  Werken in wisseldiensten, waarbij het doel is een dienst of een productielijn 24 uur en elke dag van de week te laten lopen.

 • Veiligheidsonderzoeken uitvoeren

  De menselijke doorstroming door de controlepost controleren en de ordelijke en efficiënte verwerking van mensen faciliteren; bagage en handtassen inspecteren volgens de screeningprocedures.

 • Officiële documenten controleren

  Controleren van de officiële documenten van een persoon, zoals rijbewijzen en identificatie, om de naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen en om personen te identificeren en te beoordelen.

 • Diefstalpreventie beheren

  Diefstal- en overvalpreventie toepassen; toezicht houden op bewakingsapparatuur; indien nodig beveiligingsprocedures handhaven.

Optionele kennis en vaardigheden

parkeerplaatsen controleren om de veiligheid te handhaven gegevens over vertrekken en aankomsten registreren veiligheidssystemen van faciliteiten onderhouden terroristische dreigingen vaststellen telefonisch communiceren overtreders aanhouden veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen radioapparatuur gebruiken beginselen van zelfverdediging nakomen surveillancemateriaal controleren eerste hulp bieden omgaan met agressief gedrag contacten leggen met veiligheidsautoriteiten kalm reageren in stressvolle situaties fouilleren de weg wijzen aan gasten

Source: Sisyphus ODB