Beroep Bedrijfsorganisatiedeskundige

Een bedrijfsorganisatiedeskundige biedt ondersteuning en advies aan organisatie bij het oplossen van diverse organisatieproblemen. Hiervoor observeert, analyseert en evalueert een bedrijfsorganisatiedeskundige de methodes, systemen, structuren, processen en procedures in de organisatie. Hij/zij adviseert de opdrachtgevers hoe ze de organisatie efficiënter kunnen inrichten. Een bedrijfsorganisatiedeskundige doet voorstellen aan de opdrachtgever om de organisatie efficiënter te maken en organisatieproblemen op te lossen. Hij/zij ondersteunt de opdrachtgever hierbij.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken bedrijfsorganisatiedeskundige

  • Ondersteunen van organisaties over oplossen van organisatieproblemen en efficiëntere processen en procedures.
  • Observeren, analyseren en evalueren van methodes, systemen, structuren, processen en procedures op alle niveaus in de organisatie.
  • Adviseren van de opdrachtgever over het oplossen van organisatieproblemen en efficiënter inrichten van de organisatie, bijv. met concrete rollen.
  • Ondersteunen van de opdrachtgever bij het doorvoeren van veranderingen op basis van het advies.

Gerelateerde beroepen consultancy

  • Arbeidsinspecteur
  • Functieanalist
  • Loopbaanadviseur
  • Onderwijskundige, opvoedkundige
  • Organisatieadviseur

Source: Sisyphus ODB