Beroep Bedrijfsvervanger agrarische sector

Een bedrijfsvervanger in de agrarische sector neemt een bedrijf over in geval van een ongeval, ziekte of sterfgeval of vakantie. Het gaat vaak om kleinschalige bedrijven binnen de agrarische sector die de bedrijfsleiding niet intern kunnen opvangen. Het kan ook zijn dat een agrarisch bedrijf op zoek is naar een opvolger. De bedrijfsvervanger zorgt ervoor dat hij of zij op de hoogte is van wat voor het agrarisch bedrijf belangrijk is en zet zich in om de bedrijfsvoering zo goed mogelijk voort te zetten. De bedrijfsvervanger weet wat werken op een agrarisch bedrijf inhoudt en wat erbij komt kijken om een dergelijk bedrijf te runnen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken bedrijfsvervanger agrarische sector

 • De bedrijfsvoering overnemen van een agrarisch bedrijf door het wegvallen van de bedrijfsleider vanwege ziekte, een ongeval, sterfgeval, vakantie of ter overname.
 • Intensief overleggen met opdrachtgever over wat voor het bedrijf belangrijk is.
 • Uitvoeren van werkzaamheden in kader van het runnen van een agrarisch bedrijf.
 • Bewaken van de uitgangspunten binnen het agrarisch bedrijf.

Gerelateerde beroepen landbouw

 • Akkerbouwer, groententeler (hobby)
 • Akkerbouwer, groententeler, champignonteler
 • Bestuurder landbouwmachine, tractor
 • Boer gemengd bedrijf
 • Boer gemengd bedrijf (hobby)
 • Boom-, heesterkweker, fruitteler
 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Fruitplukker (seizoenarbeid)
 • Hulpkracht akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Hulpkracht boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Hulpkracht groentekwekerij
 • Hulpkracht kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Ingenieur Landbouwwetenschappen
 • Inspecteur landbouw, visserij
 • Kwaliteitscontroleur landbouwproducten
 • Landbouwtechnicus
 • Manager/directeur boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Manager/directeur kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Medewerker akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Medewerker boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Meewerkend voorman akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Meewerkend voorman boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Monteur landbouwmachines
 • Oogst medewerker
 • Wijnbouwer

Source: Sisyphus ODB