Beroep beeldtechnicus

Beeldtechnici doen de opstelling, voorbereiding, controle en het onderhoud van apparatuur om een optimale weergegeven beeldkwaliteit te bieden voor een live performance. Zij werken samen met de road crew om videoapparatuur en -instrumenten te lossen, op te zetten en te exploiteren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Elektronische uitrusting verpakken

  Veilig verpakken van gevoelige elektronische apparatuur voor opslag en vervoer.

 • Veilig met mobiele elektrische systemen werken onder toezicht

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verstrekken van tijdelijke stroomvoorziening voor voorstellingen/opvoeringen en kunstprojecten onder toezicht.

 • Camera's opzetten

  Plaats camera’s en maak ze klaar voor gebruik.

 • Projectie bedienen

  Projectiemateriaal veilig en doeltreffend bedienen om beelden op een achtergrond te projecteren in een artistieke of culturele context.

 • Projector bijstellen

  De bediening van het projectiemateriaal afstellen om een duidelijk en goed gepositioneerd beeld te verkrijgen.

 • Persoonlijke werkomgeving voorbereiden

  Corrigeren van de instellingen of posities voor uw werkinstrumenten en aanpassen voordat met de start van de werkzaamheden wordt begonnen.

 • Audiovisuele uitrusting onderhouden

  Verrichten van routinetaken op het gebied van het onderhoud van audiovisueel materiaal en van kleine reparaties, zoals het vervangen van onderdelen en het kalibreren van de instrumenten, op uitrusting die voor het verwerken van geluid en beelden wordt gebruikt.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Veiligheidsprocedures volgen bij werken op hoogte

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen en een reeks maatregelen volgen die risico's beoordelen, voorkomen en aanpakken bij werkzaamheden op grote afstand van de grond. Voorkomen dat mensen die onder deze constructies werken in gevaar komen en dat ze van ladders, rolsteigers, vaste werkbruggen, solitaire liften, enz. vallen, aangezien dit dodelijke of ernstige verwondingen kan veroorzaken.

 • Projectiemateriaal opzetten

  Materiaal voor projectie in een artistieke context installeren en aansluiten.

 • Op de hoogte blijven van trends

  Nieuwe trens en ontwikkelingen in specifieke sectoren in de gaten houden en volgen.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Materiaal installeren

  Ervoor zorgen dat u de uitrusting volgens deadlines en tijdschema's opzet.

Optionele kennis en vaardigheden

systeemindeling voor een productie onderhouden artistieke producties beschrijven een professioneel netwerk ontwikkelen eigen werkwijze documenteren overleggen met betrokkenen over de implementatie van een productie artistiek plan aanpassen aan locatie zichzelf promoten voorraad van technische middelen beheren persoonlijke administratie bijhouden klant raad geven over technische mogelijkheden tekenen voor een geïnstalleerd systeem voorraad verbruiksgoederen beheren veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen

Source: Sisyphus ODB