Beroep Begeleidend ambtenaar bij voorwaardelijke vrijlating

Een begeleidend ambtenaar bij voorwaardelijke vrijlating begeleidt daders en verdachten om herhaling van strafbaar gedrag te voorkomen. Hij of zij houdt daarbij toezicht op het gedrag van de cliënten en schat het risico op herhaling in. Een begeleidend ambtenaar bij voorwaardelijke vrijlating informeert en adviseert met name rechters en officieren van justitie.

Begeleidend ambtenaar bij voorwaardelijke vrijlating: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken begeleidend ambtenaar bij voorwaardelijke vrijlating

 • In gesprek gaan met cliënt en betrokken partijen en de situatie in kaart brengen.
 • Toezicht houden op de cliënt die voorwaardelijk is vrijgelaten.
 • Positief beïnvloeden van het gedrag van de daders en verdachten.
 • Risico's inschatten voor herhaling van strafbaar gedrag in en creëren van omstandigheden ter voorkoming hiervan.
 • Rapporteren aan met name rechters en officieren van justities en advies uitbrengen.
 • Zich houden aan geldende wetten en regels.

Gerelateerde beroepen maatschappelijk werk

 • Activiteitenbegeleider gehandicapten
 • Activiteitenbegeleider ouderen
 • Gezinsouder
 • Maatschappelijk werker leerplicht
 • Maatschappelijk werker reclassering
 • Maatschappelijk werker verslaafden
 • Maatschappelijk werker volksgezondheid
 • Maatschappelijk werker voor geestelijke problemen of mishandeling
 • Maatschappelijk werker voor gezins-, kinder- of huwelijksproblemen
 • Maatschappelijk werker voor jongeren
 • Maatschappelijk werker, andere gebieden
 • Manager/directeur dienst voor maatschappelijk werk
 • Re-integratieconsulent
 • Sociaal-cultureel werkende

Source: Sisyphus ODB