Beroep begeleider schoolbus

Schoolbusbegeleiders houden toezicht in schoolbussen om de veiligheid te garanderen en het gedrag van de leerlingen te controleren. Zij helpen kinderen in en uit de bus, helpen de bestuurder en verlenen bijstand in geval van nood.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen of incidenten in het vervoer.

 • Regelgeving inzake passagiersvervoer

  Kennis van conventies en regelingen voor het vervoer van passagiers.

Vaardigheden

 • Communiceren met jongeren

  Gebruik maken van verbale en non-verbale communicatie en communiceren door middel van schrijven, via elektronische middelen of via tekeningen. Uw communicatie aanpassen aan de leeftijd, behoeften, kenmerken, vaardigheden, voorkeuren en cultuur van kinderen en jongeren.

 • Conflictbeheersing toepassen

  Verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling van alle klachten en geschillen, daarbij empathie en begrip tonen teneinde tot een oplossing te komen. Zich volledig bewust zijn van alle protocollen en procedures inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en in staat zijn om een probleem op het gebied van gokken op professionele wijze met volwassenheid en empathie aan te pakken.

 • Toezicht houden op kinderen

  Toezicht houden op kinderen gedurende een bepaalde periode, zodat hun veiligheid te allen tijde gewaarborgd blijft.

 • Passagiers helpen

  Hulp bieden aan mensen die in en uit hun auto of een ander transportvoertuig komen, door het openen van deuren, het verstrekken van fysieke ondersteuning of het dragen van hun bezittingen.

 • Gedrag van studenten volgen

  Het sociale gedrag van studenten volgen om ongewone zaken aan het licht te brengen. Eventuele problemen helpen oplossen.

 • Samenwerken met collega’s

  Samenwerken met collega’s om operaties doeltreffend te laten verlopen.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

Optionele kennis en vaardigheden

zorg dragen voor eigendommen van reizigers aandacht tonen voor de situatie van studenten eerste hulp bieden veelvoorkomende kinderziekten gedrag van reizigers tijdens noodsituaties onder controle houden verkeerswetgeving samenwerken met onderwijsdeskundigen zorgen dat voertuigen uitgerust zijn met materiaal voor toegankelijkheid communicatiemiddelen gebruiken gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen studenten begeleiden op schoolreis

Source: Sisyphus ODB