Beroep begraafplaatsmedewerker

Begraafplaatsmedewerkers houden de begraafplaats in goede staat. Zij zorgen ervoor dat de graven klaar zijn voor de begrafenissen en zorgen voor nauwkeurige begrafenisdocumenten. Begraafplaatsmedewerkers geven advies aan uitvaartondernemers en het publiek.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Afspraken beheren

  Afspraken maken, plannen en annuleren.

 • Advies geven over uitvaarten

  Familieleden van de overledene informatie en advies over ceremoniële, begraaf- en crematiediensten verstrekken.

 • Mensenrechten promoten

  Mensenrechten en diversiteit promoten en respecteren in het licht van de fysieke, psychologische, geestelijke en sociale behoeften van autonome personen, rekening houdend met hun standpunten, overtuigingen en waarden, en de internationale en nationale gedragscodes en de ethische implicaties van de verlening van gezondheidszorg, en daarbij te zorgen voor hun recht op privacy en het waarborgen van de vertrouwelijkheid van informatie van de gezondheidszorg.

 • Gedenkplaten bevestigen

  Gedenkplaten bevestigen aan de juiste grafstenen zoals gevraagd door het testament van de overledene of door zijn/haar familieleden.

 • Grafgegevens bijhouden

  Gegevens bijhouden over de toewijzing van graven en de informatie van de begraven personen.

 • Samenwerken met begrafenisondernemers

  Afspraken maken en samenwerken met begrafenisondernemers die begrafenisdiensten verzorgen voor mensen die onder uw verantwoordelijkheid op de begraafplaats worden begraven.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Graven gereedmaken

  Ervoor zorgen dat de graven worden uitgegraven en klaar zijn voor de teraardebestelling voordat de begrafenissen plaatsvinden en dat ze weer worden gevuld wanneer de kist in het graf ligt.

 • Werktuigeninventaris bijhouden

  Een inventaris bijhouden van de werktuigen die worden gebruikt bij de productie of bij de dienstverlening. Ervoor zorgen dat de gereedschapssets compleet en geschikt voor gebruik blijven.

Optionele kennis en vaardigheden

areaal gereedmaken voor beplanting helpen bij de plaatsing van grafzerken grasvelden en gras onderhouden graafmachines bedienen empathisch zijn ergonomisch werken planten snoeien planten gezond houden bezoekersinformatie verstrekken toezien op onderhoudswerk kostenbeheer planten volgens richtlijnen zware gewichten tillen gasten begroeten planten- en bodemvoeding beheren werknemers opleiden materiaal voor tuinaanleg gebruiken

Source: Sisyphus ODB