Beroep Bejaardenverzorgende verpleeg-, verzorgingshuis

Bejaardenverzorgende verpleeg-, verzorgingshuis
Credits: Shutterstock.com

Een verzorgende in een instelling voor ouderen (intramuraal) ondersteunt ouderen bij het dagelijks leven en voert zorggerelateerde taken uit (onder supervisie van een medisch professional).

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken bejaardenverzorgende verpleeg-, verzorgingshuis

 • Ondersteunt ouderen in een instelling bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) waaronder eten, drinken, persoonlijke hygiëne en kleden, wassen en huishoudelijke financiën.
 • Verricht huishoudelijke werkzaamheden, zoals koken en boodschappen doen.
 • Voert (onder supervisie van verpleegkundigen of fysiotherapeuten) zorggerelateerde taken uit, bijvoorbeeld ten behoeve van de vitaliteit van ouderen.
 • Dient medicatie toe, oraal, rectaal, subcutaan en intramusculair.
 • Vervoert of vergezelt cliënten naar locaties buitenshuis.
 • Geeft voorlichting aan de familie over het verlenen van mantelzorg.
 • Signaleert en rapporteert veranderingen in de toestand van de cliënt in het licht van de geleverde diensten.
 • Stelt individuele begeleidings- en verzorgingsprogramma's op.
 • Plant en verzorgt activiteiten om de fysieke, sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling van de cliënt te bevorderen.
 • Stelt dossiers op over de conditie en ontwikkeling van ouderen en de geleverde zorg/diensten en houdt deze dossiers bij.
 • Overlegt met ander gezondheidkundig personeel over de cliënt.
 • Steriliseert en onderhoudt gebruikte hulpmiddelen.

Gerelateerde beroepen persoonlijke verzorging

 • Apothekershulp
 • Gehandicaptenverzorgende
 • Leidinggevende verzorgenden
 • manager zorginstelling
 • Manager/directeur instelling voor gehandicapten
 • Manager/directeur instelling voor psychiatrie
 • Manager/directeur zorginstelling voor ouderen
 • Mantelzorgers
 • Medewerker thuiszorg
 • Verzorgende psychiatrische patiënten

Source: Sisyphus ODB