Beroep Bejaardenverzorgende verpleeg-, verzorgingshuis

Bejaardenverzorgende verpleeg-, verzorgingshuis
Credits: Shutterstock.com

Een verzorgende in een instelling voor ouderen (intramuraal) ondersteunt ouderen bij het dagelijks leven en voert zorggerelateerde taken uit (onder supervisie van een medisch professional).

Bejaardenverzorgende verpleeg-, verzorgingshuis: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken bejaardenverzorgende verpleeg-, verzorgingshuis

 • Ondersteunt ouderen in een instelling bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) waaronder eten, drinken, persoonlijke hygiëne en kleden, wassen en huishoudelijke financiën.
 • Verricht huishoudelijke werkzaamheden, zoals koken en boodschappen doen.
 • Voert (onder supervisie van verpleegkundigen of fysiotherapeuten) zorggerelateerde taken uit, bijvoorbeeld ten behoeve van de vitaliteit van ouderen.
 • Dient medicatie toe, oraal, rectaal, subcutaan en intramusculair.
 • Vervoert of vergezelt cliënten naar locaties buitenshuis.
 • Geeft voorlichting aan de familie over het verlenen van mantelzorg.
 • Signaleert en rapporteert veranderingen in de toestand van de cliënt in het licht van de geleverde diensten.
 • Stelt individuele begeleidings- en verzorgingsprogramma's op.
 • Plant en verzorgt activiteiten om de fysieke, sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling van de cliënt te bevorderen.
 • Stelt dossiers op over de conditie en ontwikkeling van ouderen en de geleverde zorg/diensten en houdt deze dossiers bij.
 • Overlegt met ander gezondheidkundig personeel over de cliënt.
 • Steriliseert en onderhoudt gebruikte hulpmiddelen.

Gerelateerde beroepen persoonlijke verzorging

 • Apothekershulp
 • Gehandicaptenverzorgende
 • Leidinggevende verzorgenden
 • manager zorginstelling
 • Manager/directeur instelling voor gehandicapten
 • Manager/directeur instelling voor psychiatrie
 • Manager/directeur zorginstelling voor ouderen
 • Mantelzorgers
 • Medewerker thuiszorg
 • Verzorgende psychiatrische patiënten

Source: Sisyphus ODB