Beroep Beleidsadviseur

Beleidsadviseur
Credits: Shutterstock.com

Beleidsmedewerkers onderzoeken, analyseren en ontwikkelen beleid in verschillende publieke sectoren, en vormen en implementeren dit beleid om de bestaande regelgeving rond de sector te verbeteren. Zij evalueren de effecten van bestaand beleid en rapporteren de bevindingen aan de overheid en het publiek. Beleidsmedewerkers werken nauw samen met partners, externe organisaties of andere belanghebbenden en stellen hen regelmatig op de hoogte.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken beleidsadviseur

 • Herziet bestaand beleid of bestaande wetgeving, bijv. om anomalieën of verouderde maatregelen te ontdekken.
 • Stelt vast welke kwesties onderzocht of geanalyseerd moeten worden.
 • Onderzoekt relevante kwesties zoals sociale, economische en industriële ontwikkelingen, klantverwachtingen ten aanzien van campagnes en dienstverlening, etc.
 • Ontwikkelt, analyseert en evalueert beleidsopties.
 • Doet aanbevelingen voor nieuw beleid.
 • Maakt schattingen van de financiële implicaties en redelijkheid van bestaand beleid.
 • Onderhoudt contacten en overlegt met geïnteresseerde partijen (zoals campagneleiders), bijv. om beleidsbehoeften vast te stellen of beleidsopties te bespreken.
 • Schrijft rapporten en stelt instructies en adviezen voor beleidsveranderingen op.
 • Bereidt toespraken en presentaties voor.
 • Maakt beleids- en procedurehandleidingen en werkt deze zonodig bij.

Gerelateerde beroepen nationale overheidsdienst

 • Adviseur administratieve organisatie
 • Bestuurder publieke organisatie
 • Diplomatiek vertegenwoordiger
 • Hogere overheidsfunctionaris
 • Inspecteur staatseigendommen
 • Juridisch beleidsambtenaar, anders
 • Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever
 • Overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen
 • Overheidsfunctionaris vergunningen
 • Politicoloog

Source: Sisyphus ODB