Beroep bestuurder blusvoertuigen

Bestuurders blusvoertuigen besturen en bedienen blusvoertuigen, zoals brandweerwagens. Zij zijn gespecialiseerd in het besturen van wagens in een noodsituatie en nemen deel aan brandbestrijdingsoperaties. Zij zorgen ervoor dat al het materiaal goed wordt opgeborgen op het voertuig, dat het wordt vervoerd en klaar is voor gebruik.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Regelgeving inzake brandveiligheid

  De wettelijke voorschriften voor brandveiligheid en brandpreventie in een pand.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Brandbestrijdingssystemen

  De apparaten en systemen die worden gebruikt om branden te blussen; de brandtypen en scheikundige verschijnselen bij brand.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

 • Hydraulica

  De krachtoverbrengingssystemen die de kracht van stromende vloeistoffen gebruiken om stroom over te brengen.

 • Procedures inzake brandpreventie

  De voorschriften inzake brand- en explosiepreventie en de daarin gebruikte apparatuur, systemen en methoden.

Vaardigheden

 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken

  Begrijpen en toepassen van verschillende brandbestrijdingsmethoden en verschillende soorten en klassen brandblusapparatuur.

 • Als een team werken in een gevaarlijke omgeving

  Samenwerken met anderen in een gevaarlijke, soms lawaaierige omgeving, zoals een gebouw in brand of met voorzieningen voor het smeden van metalen, om een hogere mate van efficiëntie te bereiken en tegelijkertijd de veiligheid van de medewerknemers te waarborgen.

 • Kalm reageren in stressvolle situaties

  Snel, kalm en veilig reageren op onverwachte situaties; een oplossing bieden die het probleem oplost of de impact verkleint.

 • Omgaan met grote incidenten

  Onmiddellijk actie ondernemen om te reageren op grote incidenten die van invloed zijn op de veiligheid en beveiliging van personen in particuliere of openbare plaatsen, zoals verkeersongevallen.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Stressbestendig zijn

  Een gematigde mentale toestand behouden en effectief presteren onder druk of ongunstige omstandigheden.

 • Brandweerwagens in noodsituaties besturen

  Brandweerwagens besturen en bedienen in reactie op noodsituaties, bij een veilige en gecontroleerde snelheid die voldoet aan de wetten, voorschriften en normen voor dit type activiteit.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Risicobeheersingsmaatregelen selecteren

  Een passende selectie uitvoeren van maatregelen voor de beheersing van gevaren en voor risicobeheer

 • Geavanceerde rijtechnieken toepassen

  In staat zijn om een voertuig in extreme situaties effectief te besturen met behulp van defensief, ontwijkend of offensief rijden.

 • In geval van nood gespecialiseerd materiaal gebruiken

  Apparatuur gebruiken zoals externe defibrillators en maskers met een beademingsballon, spinale en de tractie-breukspalken en de intraveneuze druppels in geavanceerde levensondersteunende omgevingen, waarbij, indien nodig, elektrocardiogrammen worden gebruikt.

 • Opsporings- en reddingsmissies uitvoeren

  Hulp bieden bij de bestrijding van natuur- en burgerrampen, zoals bosbranden, overstromingen en verkeersongevallen. Opsporings- en reddingsmissies uitvoeren.

 • Nooduitrusting gebruiken

  Nooduitrusting en hulpmiddelen gebruiken, zoals brandblussers, wielblokken, zaklampen en waarschuwingsborden.

 • Voertuigen besturen

  In staat zijn om voertuigen te besturen; beschikken over het juiste type rijbewijs voor het gebruikte type motorvoertuig.

 • Noodsituaties beheren

  Situaties beheren waarin de besluitvorming onder tijdsdruk van essentieel belang is om levens te redden.

 • Branden blussen

  De geschikte stoffen en methoden kiezen voor het blussen van branden, afhankelijk van hun omvang, zoals water en diverse chemische agentia. Een ademhalingstoestel gebruiken.

Optionele kennis en vaardigheden

kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren brand beheersen berichten doorgeven via radio- en telefoonsystemen mensen onderrichten over brandveiligheid veiligheidssystemen onderhouden verschillende communicatiekanalen gebruiken geografische informatiesystemen gebruiken personen uit gebouwen evacueren

Source: Sisyphus ODB