Beroep beurshandelaar in basisproducten

Beurshandelaars in basisproducten gebruiken onderhandelingstechnieken om fysieke goederen en grondstoffen zoals goud, vee, olie, katoen en tarwe op de beursvloer te verkopen en te kopen. Zij ontvangen en implementeren inkoop- en verkoopinstructies en onderhandelen over de verkoop- en leveringsvoorwaarden van grondstoffen. Beurshandelaars in basisproducten doen onderzoek naar marktomstandigheden van specifieke basisproducten, de prijstrends ervan en de vraag ernaar om hun werkgevers te informeren. Daarnaast stellen zij offertes op en berekenen zij de kosten van transacties.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financiële wettelijke bepalingen

  Financiële regels en procedures die gelden voor een bepaalde locatie, waarvan de regelgevende instanties beslissen over de jurisdictie.

 • Internationale handel

  De economische praktijk en het studiegebied die zich richten op de uitwisseling van goederen en diensten over geografische grenzen heen. De algemene theorieën en denkrichtingen inzake de gevolgen van internationale handel voor de uitvoer, de invoer, het concurrentievermogen, het bbp en de rol van multinationale ondernemingen.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

 • Financiële markten

  De financiële infrastructuur die het mogelijk maakt effecten te verhandelen die door ondernemingen en personen worden aangeboden, beheerst door de regelgeving.

 • Commercieel recht

  De wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op een specifieke commerciële activiteit.

Vaardigheden

 • Onderhandelen over de verkoop van grondstoffen

  Bespreken van de eisen van de klant voor het kopen en verkopen van grondstoffen en onderhandelen over de verkoop en aankoop ervan om de voordeligste overeenkomst te verkrijgen.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Financieel risicobeheer bij internationale handel uitvoeren

  De mogelijkheid van financiële verliezen en betalingen na internationale transacties in het kader van de valutamarkt evalueren en beheren;

 • Financiële transacties verwerken

  Beheren van valuta's, financiële omwisselingsactiviteiten, deposito's en bedrijfs- en voucherbetalingen. Voorbereiden van uw gastenaccounts en deze beheren en contante betalingen of betalingen met creditcard en pinpas incasseren.

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

 • Economische tendensen analyseren

  De ontwikkelingen in de nationale of internationale handel, de zakelijke betrekkingen, het bankwezen en de ontwikkelingen op het gebied van de overheidsfinanciën analyseren en hoe deze factoren in een bepaalde economische context met elkaar in wisselwerking staan.

 • Met belanghebbenden onderhandelen

  Compromissen onderhandelen met belanghebbenden en streven naar de meest gunstige overeenkomsten voor de onderneming. Het kan hierbij gaan om de opbouw van relaties met leveranciers en klanten, en om ervoor te zorgen dat de producten rendabel zijn.

Optionele kennis en vaardigheden

financiële transacties traceren onderhandelen over inkoopvoorwaarden internationale commerciële transactiebepalingen economische trends voorspellen actuariële wetenschappen statistiek financiële producten financiële prognoses gegevens van financiële transacties bijhouden bankactiviteiten onderhandelen over verkoopcontracten financiële instrumenten gebruiken over prijzen onderhandelen

Source: Sisyphus ODB