Beroep beurshandelaar

Beurshandelaren gebruiken hun technische expertise op het gebied van de prestaties van financiële markten om vermogensbeheerders of aandeelhouders te adviseren en hen een winstgevende beleggingsstrategie aan te bevelen, rekening houdend met de prestaties van de onderneming. Zij verrichten beurstransacties en worden geconfronteerd met een breed scala aan taksen, commissies en fiscale verplichtingen. Beurshandelaren kopen en verkopen obligaties, aandelen, futures en aandelen in hedgefondsen. Zij voeren gedetailleerde micro- en macro-economische en sectorspecifieke technische analyses uit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Moderne portefeuilletheorie

  De financiële theorie die probeert om de winst van een investering gelijk aan het genomen risico te maximaliseren of om het risico voor de verwachte winst van een investering te verkleinen door oordeelkundig de juiste combinatie van financiële producten te kiezen.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

 • Actuariële wetenschappen

  De regels voor het toepassen van wiskundige en statistische technieken om potentiële of bestaande risico's in diverse sectoren, zoals financiën of verzekeringen, te bepalen.

 • Financiële wettelijke bepalingen

  Financiële regels en procedures die gelden voor een bepaalde locatie, waarvan de regelgevende instanties beslissen over de jurisdictie.

 • Financiële markten

  De financiële infrastructuur die het mogelijk maakt effecten te verhandelen die door ondernemingen en personen worden aangeboden, beheerst door de regelgeving.

 • Beurs

  De markt waarop aandelen van naamloze vennootschappen worden uitgegeven en verhandeld.

 • Financiële producten

  De verschillende soorten instrumenten die betrekking hebben op het beheer van de kasstroom en die op de markt beschikbaar zijn, zoals aandelen, obligaties, opties of fondsen.

 • Effecten

  De op financiële markten verhandelde financiële instrumenten die zowel het eigendomsrecht van de eigenaar als de verplichting tot betaling aan de emittent vertegenwoordigen. Het doel van effecten is het aantrekken van kapitaal en het afdekken van risico’s op de financiële markten.

Vaardigheden

 • Handelen in effecten

  Verhandelbare financiële producten zoals aandelen en schuldbewijzen kopen of verkopen voor eigen rekening of voor rekening van een particuliere klant, zakelijke klant of kredietinstelling.

 • Economische tendensen analyseren

  De ontwikkelingen in de nationale of internationale handel, de zakelijke betrekkingen, het bankwezen en de ontwikkelingen op het gebied van de overheidsfinanciën analyseren en hoe deze factoren in een bepaalde economische context met elkaar in wisselwerking staan.

 • Voorraadwaardering uitvoeren

  De waarde van de voorraad van een onderneming analyseren, berekenen en beoordelen. Wiskundige formules en logaritmen gebruiken om de waarde van de verschillende variabelen te bepalen.

 • Financiële transacties verwerken

  Beheren van valuta's, financiële omwisselingsactiviteiten, deposito's en bedrijfs- en voucherbetalingen. Voorbereiden van uw gastenaccounts en deze beheren en contante betalingen of betalingen met creditcard en pinpas incasseren.

 • Economische trends voorspellen

  Verzamelen en analyseren van economische gegevens om economische trends en gebeurtenissen te voorspellen.

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

Optionele kennis en vaardigheden

financiële verslagen bijhouden statistiek financieel plan opstellen boekhouding financiële informatie samenvatten beleggingsportefeuilles ontwikkelen financiële transacties traceren activiteiten van holdings financieringsmethoden financiële informatie verzamelen kredietwaardigheid beoordelen informatie geven over financiële producten advies geven over financiële zaken belastingwetgeving bankactiviteiten

Source: Sisyphus ODB