Beroep beveiliger geld- en waardetransport

Beveiligers geld- en waardetransport zorgen voor het veilig transport van waardevolle voorwerpen, zoals geld, tussen locaties, zoals winkels en banken. Zij laden en lossen het voertuig, regelen de documentatie van de overdracht, leveren de items op de juiste plaats en reageren snel op overvallen, overeenkomstig het geldende beveiligingsprotocol. Zij kunnen ook wapens hanteren en de gepantserde wagen besturen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veiligheidsrisico’s

  Soorten dreigingen voor de openbare en de particuliere veiligheid, waaronder ongeoorloofde toegang, agressief gedrag, geweldpleging, beroving, diefstal, mishandeling, ontvoering, moord en demonstraties in de openbare ruimte.

Vaardigheden

 • Vracht laden

  Het verzamelen van de te vervoeren goederen en de plaats daarvan in een transportvoertuig.

 • Garanderen dat de regelgeving inzake distributie-activiteiten wordt nageleefd

  Voldoen aan de regels, het beleid en de wetten die van toepassing zijn op transport- en distributie-activiteiten.

 • Vracht lossen

  Veilig lossen van goederen bij transportvoertuigen.

 • Diefstalpreventie beheren

  Diefstal- en overvalpreventie toepassen; toezicht houden op bewakingsapparatuur; indien nodig beveiligingsprocedures handhaven.

 • Pakketten en zendingen verwerken

  Pakketten en zendingen beheren en ervoor zorgen dat ze op tijd hun bestemming bereiken.

 • Leveringsdocumentatie van voertuigen bijhouden

  Ervoor zorgen dat de documenten met betrekking tot de afgifte van voertuigen nauwkeurig en tijdig worden opgesteld.

 • Beveiligd vervoer bieden

  Beveiligd vervoer beheren van contant geld of andere waardevolle goederen, zoals waardepapieren, juwelen of belangrijke personen.

 • Contacten leggen met veiligheidsautoriteiten

  Snel reageren op veiligheidsincidenten en -overtredingen door de politie te bellen en in contact te blijven met andere relevante partijen die betrokken zijn bij de mogelijke vervolging van de overtreder.

 • Beginselen van zelfverdediging nakomen

  De beginselen eerbiedigen volgens welke een persoon slechts zo veel geweld mag gebruiken als nodig is om een aanval af te wenden. Het gebruik van dodelijk geweld is beperkt tot situaties waarin aanvallers zelf dodelijk geweld gebruiken.

 • Omgaan met grote incidenten

  Onmiddellijk actie ondernemen om te reageren op grote incidenten die van invloed zijn op de veiligheid en beveiliging van personen in particuliere of openbare plaatsen, zoals verkeersongevallen.

 • Waakzaam zijn

  Waakzaam zijn tijdens patrouille- of andere bewakingsactiviteiten om de veiligheid en beveiliging te waarborgen, uitkijken naar verdacht gedrag of andere alarmerende veranderingen in patronen of activiteiten, en snel reageren op deze veranderingen.

 • Geldtransport beheren

  Beheren van het adequate en veilige transport van contant geld.

 • Veiligheidsmaatregelen volgen

  Toezicht houden op en controleren van de uitvoering van preventie-, beveiligings- en bewakingsmaatregelen om de doeltreffendheid ervan te beoordelen en bij te sturen in geval van onbevredigende resultaten.

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens transportroutes opstellen radioapparatuur gebruiken eerste hulp bieden rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen personen in bedwang houden omgaan met agressief gedrag wettelijke vereisten met betrekking tot munitie voertuigen besturen conflicten hanteren surveillancemethoden veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen kalm reageren in stressvolle situaties vervoer coördineren moderne elektronische navigatiehulpmiddelen gebruiken vergunningen voor het gebruik van wapens verkrijgen

Source: Sisyphus ODB