Beroep beveiliger luchthaven

Luchthavenbeveiligers communiceren met passagiers om te zorgen voor een vlotte transit tussen de verschillende zones van de luchthaven, in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften. Zij controleren passagiers, hun identiteit en bagage, teneinde de veiligheid te waarborgen en illegale activiteiten te voorkomen.

Beveiliger luchthaven: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Illegale stoffen

  De verboden stoffen die niet mogen worden vervoerd of meegenomen, alsmede de wijze waarop zij moeten worden behandeld.

 • Veiligheidsvoorschriften op luchthavens

  Kennis hebben van de veiligheidsvoorschriften en -instructies op luchthavens.

Vaardigheden

 • Veiligheidsinspecties op luchthavens uitvoeren

  Veiligheidsinspecties uitvoeren op luchthavens voor maximale veiligheid; luchthavenfaciliteiten inspecteren, ervoor zorgen dat uitrusting naar behoren wordt gebruikt en onderhouden, en ervoor zorgen dat personeelsleden op de veiligste manier werken.

 • Beveiligingscontroles uitvoeren

  Controleren van de tassen of persoonlijke spullen van individuele personen om er zeker van te zijn dat deze personen geen bedreigingen vormen en dat hun gedrag in overeenstemming is met de wet.

 • Luchthavennormen en -voorschriften toepassen

  Kennen en toepassen van de geaccepteerde normen en voorschriften voor Europese luchthavens. Kennis toepassen om de luchthavenregels, voorschriften en het veiligheidsplan van de luchthaven handhaven.

 • Fouilleren

  Bezoekers onderzoeken door een fouillering van het lichaam uit te voeren, teneinde wapens of illegale stoffen op te sporen.

 • Röntgenapparaten gebruiken

  Röntgenapparaten gebruiken voor het screenen van valiezen of dozen.

 • Reisdocumenten controleren

  Tickets en reisdocumenten controleren, zitplaatsen toewijzen en de voedselvoorkeuren van mensen op tournee noteren.

 • Veiligheidsonderzoeken op luchthavens uitvoeren

  De passagiersstroom door het controlepostpunt monitoren en de ordelijke en efficiënte verwerking van passagiers vergemakkelijken; bagage en vracht inspecteren volgens screeningprocedures.

 • Veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren

  Bedreigingen van de veiligheid op de luchthaven in kaart brengen en procedures toepassen om deze op een snelle, veilige en efficiënte manier tegen te gaan.

 • Veiligheidsincidenten op luchthavens melden

  Uitgebreide verslagen opstellen over beveiligingsincidenten in luchthavens, zoals de bewaring van weerspannige reizigers, de inbeslagname van bagage of het beschadigen van de eigendom van de luchthaven.

 • Officiële documenten controleren

  Controleren van de officiële documenten van een persoon, zoals rijbewijzen en identificatie, om de naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen en om personen te identificeren en te beoordelen.

 • Fouilleringen uitvoeren

  Individuele personen fouilleren of controleren om ervoor te zorgen dat ze geen illegale of gevaarlijke voorwerpen op hun lichaam hebben verborgen, op een gepaste manier en volgens de regelgeving.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

 • Zorgen voor de naleving van de veiligheidsmaatregelen op luchthavens

  Naleving van de veiligheidsmaatregelen op de luchthaven vóór het aan boord gaan van vliegtuigen waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

conflicten hanteren operationele communicatie onderhouden werknemers opleiden verschillende communicatiekanalen gebruiken zelfverdediging gebruiken onderzoeksmethoden eerste hulp bieden overtreders aanhouden procedure-instructies bijwerken wettelijk gebruik van geweld zorgen voor de openbare orde en veiligheid dienstroosters opstellen technische beveiligingssystemen beheren kennis van menselijk gedrag gebruiken risicoanalyses uitvoeren terroristische dreigingen vaststellen zorgen voor de toepassing van wetten gegeven instructies volgen lading inspecteren onderzoeksinterviews uitvoeren situatieschetsen schrijven navolging van beleid garanderen in noodsituaties evacuaties van de luchthaven uitvoeren

Source: Sisyphus ODB