Beroep bewakingsagent interventie na alarm

Bewakingsagenten interventie na alarm reageren op alarmsignalen na inbraak en onderzoeken door het alarmsysteem geïdentificeerde storingen in de lokalen van de klant. Zij houden toezicht op het veiligheidsalarm en andere bewakingsvoorzieningen en contacteren de politie in geval van inbreuken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beveiliging in commerciële gebouwen

  Veiligheidsprocedures, kenmerken, taken en risico’s in commerciële gebieden en instellingen zoals banken, winkelcentra, toeristische plekken, hotels en restaurants.

 • Beveiliging in industriële gebouwen

  Beveiligingsprocedures, -eigenschappen, -taken en -risico’s in industriële gebieden, waaronder fabrieken, havens, opslagplaatsen en mijnen.

 • Apparatuur voor elektronische toegang tot een gebouw

  De soorten, kenmerken en methoden voor het gebruik van de elektronische apparatuur voor de toegang tot voorzieningen zoals controlepanelen voor kaarten, kaartlezers of infraroodlezers.

 • Vergrendelmechanismen

  De typen en eigenschappen van de vergrendelingssystemen en de belangrijkste typen zoals een cilinder, een roterende schijf of een roterende pin.

 • Surveillancemethoden

  Observatiemethoden die worden gebruikt voor het verzamelen van informatie en inlichtingen voor onderzoeksdoeleinden.

Vaardigheden

 • Alarmsystemen beheren

  Instellen en onderhouden van alarmsystemen voor detectie van inbraken en ongeautoriseerde toegang tot een faciliteit.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Contacten leggen met veiligheidsautoriteiten

  Snel reageren op veiligheidsincidenten en -overtredingen door de politie te bellen en in contact te blijven met andere relevante partijen die betrokken zijn bij de mogelijke vervolging van de overtreder.

 • Veiligheidsbeheer toepassen

  De maatregelen en voorschriften inzake veiligheid en beveiliging toepassen en toezien op de veiligheid, teneinde een veilige omgeving op de werkplek in stand te houden.

 • Reageren op inbraakalarmsystemen

  De van een inbraakalarmsysteem ontvangen signalen monitoren en snel reageren om de problemen te onderzoeken.

 • Surveillancemateriaal controleren

  Toezicht houden op de werking van de apparatuur die wordt gebruikt voor de surveillance en de verzameling van inlichtingen om ervoor te zorgen dat deze goed functioneert en om de hierdoor ontdekte surveillance-informatie te verzamelen.

 • Radioapparatuur gebruiken

  Het opzetten en exploiteren van radioapparatuur en toebehoren, zoals omroepconsoles, versterkers en microfoons. Inzicht in de basiskennis van de taal van de radio-operator en, zo nodig, instructies voor de correcte bediening van de radioapparatuur.

 • Technische gegevensbladen lezen

  Lezen en begrijpen van de technische specificaties waarin de kenmerken en functioneringsmodus van een product, onderdeel of machine, gewoonlijk verstrekt door de fabrikant, worden beschreven.

Optionele kennis en vaardigheden

regelgeving inzake brandveiligheid conflictbeheersing toepassen zorgen voor de openbare orde en veiligheid strafrecht advies geven over verbetering van de beveiliging zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens veiligheidsrisico’s voertuigen besturen overtreders aanhouden omgaan met agressief gedrag helpen bij politieonderzoek werknemers opleiden

Source: Sisyphus ODB