Beroep binnentuinarchitect

Binnentuinarchitecten ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden groene binnenruimten volgens de eisen van de klanten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Invloed van planten op het binnenklimaat en de gezondheid

  De wijze waarop verschillende planten het binnenklimaat beïnvloeden en welke planten allergieën kunnen veroorzaken

 • Ontwerpbeginselen

  Aspecten van een ontwerp, waaronder eenheid, schaal, verhouding, evenwicht, symmetrie, ruimte, vorm, textuur, kleur, licht, schaduw en congruentie en de toepassing ervan in de praktijk.

 • Materialen voor tuininrichting

  Informatiedomein dat zich focust op bepaalde benodigde materialen, zoals hout en spaanders, cement, keien en aarde, voor landschapsarchitectuur.

 • Plantensoorten

  De verscheidenheid aan planten, bomen en struiken en hun specifieke kenmerken. 

 • Bestrijding van plantenziekten

  Soorten en kenmerken van ziekten in planten en gewassen. Verschillende soorten controlemethoden, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, de milieu- en klimaatomstandigheden en de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Ongediertebestrijding bij planten

  Soorten en kenmerken van ongedierte bij planten en gewassen. Verschillende soorten ongediertebestrijdingsmethodes, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, omgevings- en klimaatomstandigheden en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

Vaardigheden

 • Plantenuitstallingen maken

  Maken van plantenuitstallingen van binnen- of buitenplanten om te dienen als grenzen in een formele of informele tuin, hangmanden, plantenbakken of groene binnenmuren.

 • Bloemstukken maken

  Bloemcomposities maken en schikken volgens ontwerp door de nodige technieken toe te passen en de nodige materialen te gebruiken.

 • Architecturale plannen ontwikkelen

  Een masterplan ontwikkelen voor de bouwplaatsen en landschapsaanplantingen. Gedetailleerde ontwikkelingsplannen en -specificaties opstellen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Particuliere ontwikkelingsplannen analyseren op nauwkeurigheid, geschiktheid en naleving van de wetgeving.

 • Onkruidverdelgingswerkzaamheden uitvoeren

  In overeenstemming met de nationale industrie en de behoeften van de afnemer werkzaamheden voor onkruidverdelging en plantenziekten uitvoeren.

 • Tuinontwerpcomponenten specificeren

  Designonderdelen en -materialen ontwerpen die geschikt zijn voor de locatie, het doel en het verwachte gebruik. De voor de regeling en de begroting benodigde installaties en materialen aanbevelen.

 • Hagen en bomen snoeien

  Knip en snoei bomen en heggen in decoratieve vormen, rekening houdend met botanische en esthetische aspecten.

 • Materiële middelen in het werkgebied vervoeren

  Materiële middelen zoals producten, apparatuur, materialen en vloeistoffen vervoeren. Ervoor zorgen dat de middelen zorgvuldig worden geladen, vervoerd en gelost en dat de lading in goede staat blijft.

 • Areaal gereedmaken voor beplanting

  Het gebied en de bodem voorbereiden voor aanplanting door bemesting, mulching en onkruidbestrijding. Rekening houden met de omstandigheden van het gebied, de bodem en de plantensoort.

 • Helpen bij projecten met binnenplanten

  Assistentie tijdens of uitvoering van het planten, onderhouden, bewateren en besproeien van bloemen, hangmanden, planten, struiken en bomen in interieurdecoraties overeenkomstig de werkbeschrijving of het project

 • Risico’s en implicaties van een ontwerp beoordelen

  De risico’s van het gebied beoordelen, de voorgestelde ontwikkeling en de gevolgen van de algemene inrichting voor het uiteindelijke ontwerp, het nut, het onderhoud en de veiligheid van het gebruik.

 • Uitstallingen van kunstplanten beheren

  De kunstplanten en andere materialen overeenkomstig de voorschriften voorbereiden. Opzetten, installeren en onderhouden van uitstallingen van kunstplanten.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Ongediertebestrijding uitvoeren

  Gewassen besproeien tegen ongedierte en ziekten in overeenstemming met de nationale voorschriften en de wensen van de klant. Drijfmest en kunstmest verspreiden overeenkomstig de plaatselijke milieuvoorschriften

Optionele kennis en vaardigheden

materiaal voor tuinaanleg gebruiken agronomie tuinmetselwerk uitvoeren tijd beheren bij tuinaanleg landschappen verbeteren in een team voor landschapsarchitectuur werken diensten op een flexibele manier uitvoeren nieuwe landschapsontwerpen maken landschapsschema’s ontwerpen

Source: Sisyphus ODB