Beroep Biotechnoloog

Een biotechnoloog voert biotechnologische laboratorium- en veldonderzoeken uit. Hij past zijn wetenschappelijke kennis toe in de ontwikkeling van nieuwe processen, technieken en producten voor het aanpakken van milieuproblemen en menselijke ziektes. Hij voert experimenten en testen uit, verzamelt en bestudeert data, onderzoekt en monitort gisten, schimmels en bacteriën en houdt databestanden bij. Zijn bevindingen beschrijft hij in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten. Hij bediscussieert zijn ontdekkingen in de wetenschappelijke kring. Een biotechnoloog vervult ook een adviesfunctie naar regeringen en organisatie op het gebied van natuurbehoud- en beheer. Onderwerpen die een biotechnoloog o.a. bestudeert zijn bacteriën, schimmels en gisten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken biotechnoloog

 • Uitvoeren van laboratorium- en veldonderzoeken naar bacteriën, gisten en schimmels in productietechnieken.
 • Ontwikkelen van nieuwe processen en technieken voor agrarisch, milieutechnisch of farmaceutisch gebruik.
 • Uitvoeren van experimenten en testen, verzamelen en bestuderen van data, en bijhouden van databestanden 5. Vinden, categoriseren, beschrijven en volgen van bacteriën, gisten en schimmels.. 6. Gebruiken van hoogwaardige apparatuur en technologie zoals microscopen, fotografische apparatuur en belichtings- en bestralingsapparatuur. 7. Rapporteren en presenteren van bevindingen in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten. 8. Adviseren van overheden en andere organisaties.
 • Vinden, categoriseren, beschrijven en volgen van bacteriën, gisten en schimmels..
 • Gebruiken van hoogwaardige apparatuur en technologie zoals microscopen, fotografische apparatuur en belichtings- en bestralingsapparatuur.
 • Rapporteren en presenteren van bevindingen in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten.
 • Adviseren van overheden en andere organisaties.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Source: Sisyphus ODB