Beroep bloedafnameassistent

Bloedafnameassistenten nemen bloedmonsters van patiënten voor laboratoriumanalyse, waarbij de veiligheid van de patiënt tijdens de bloedafname wordt gewaarborgd. Zij brengen het monster naar het laboratorium volgens de strikte instructies van de arts.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Medische informatica

  De processen en tools die worden gebruikt voor de analyse en verspreiding van medische gegevens via computersystemen.

 • Menselijke fysiologie

  De tak van wetenschap die de menselijke organen en hun wisselwerkingen en mechanismen onderzoeken.

 • Bloeddonatie

  De procedures voor het nemen van bloedmonsters van vrijwilligers, het screenen ervan op ziekten en de follow-up.

 • Beheersing van infecties

  De routes van overdracht en methoden om de verspreiding van bekende en belangrijke besmette organismen te voorkomen, alsmede de methoden die beschikbaar zijn voor het steriliseren en ontsmetten van ziekteverwekkers bij de preventie van infecties.

 • Sterilisatietechnieken

  De methoden en technieken die worden gebruikt om micro-organismen zoals virussen en bacteriën die medische instrumenten kunnen verontreinigen, of ander materiaal in een gezondheidszorginstelling, te vernietigen of te verwijderen.

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

 • Technieken voor bloedafnames

  De geschikte technieken voor het afnemen van bloed voor laboratoriumdoeleinden, afhankelijk van de doelgroep, zoals kinderen of ouderen.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

Vaardigheden

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Bloedmonsters vervoeren

  Ervoor zorgen dat de verzamelde bloedmonsters veilig en correct worden vervoerd, volgens strikte procedures om verontreiniging te vermijden.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Bloedmonsters van etiketten voorzien

  Bloedmonsters die bij patiënten worden genomen in overeenstemming met de voorschriften en de identiteit van de patiënt van etiketten voorzien.

 • Vitale functies van patiënten controleren

  Het volgen en analyseren van vitale functies van hart, ademhaling en bloeddruk.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Materiaal voor venipunctieprocedures gebruiken

  Gebruik maken van de instrumenten en hulpmiddelen zoals drukverbanden, alcoholdoekjes, gaassponzen, gesteriliseerde naalden en spuiten, kleefband, handschoenen en verzamelbuisjes, gebruikt tijdens de procedure voor het inzamelen van bloed bij patiënten.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Reageren op extreme emoties van gebruikers van gezondheidszorg

  Reageer op gepaste wijze wanneer een gebruiker van de gezondheidszorg overdreven manisch, paniekerig, bijzonder van streek, agressief, gewelddadig of suïcidaal wordt, en volg een passende training indien er in een context gewerkt wordt waarbij patiënten regelmatig extreme emoties beleven.

 • Medische laboratoriummonsters markeren

  Monsters van het medisch laboratorium correct met de juiste informatie labelen, volgens het geïmplementeerde kwaliteitssysteem.

 • Biologische monsters van patiënten verzamelen

  De aanbevolen processen volgen voor het verzamelen van lichaamsvloeistoffen of monsters van patiënten voor verdere laboratoriumtests en de patiënt zo nodig helpen.

 • Professionele gegevens bijhouden

  Het opstellen en bijhouden van gegevens over verrichte werkzaamheden.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Infecties in de instelling beheersen

  Implementeren van een reeks maatregelen ter voorkoming en bestrijding van infecties, waarbij gezondheids- en veiligheidsprocedures en -beleid worden geformuleerd en vastgesteld.

 • Venapuncties uitvoeren

  Verrichten van venipunctuurprocedures door een geschikt gebied te selecteren voor de prikader van de patiënten, de prik voorbereiden, de behandeling aan de patiënt toelichten, het bloed afnemen en het in een geschikte container verzamelen.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

Optionele kennis en vaardigheden

bloedgroepclassificatie pediatrische bloedafnameprocedures bloedafname bij baby’s medische terminologie bloedtransfusies opslagvoorwaarden van bloedproducten omgaan met patiënten met bijzondere behoeften vreemde talen gebruiken bij zorg

Source: Sisyphus ODB