Beroep bookmaker

Bookmakers (ook wel 'bookies' of 'turf accountants' genoemd) aanvaarden inzetten op sportspelen en andere evenementen met overeengekomen noteringen, zij berekenen de noteringen en betalen de opbrengsten. Zij zijn verantwoordelijk voor het risicobeheer.

Bookmaker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Informatie over sportcompetitie

  Informatie over de meest recente resultaten, wedstrijden en evenementen in de sportindustrie.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

Vaardigheden

 • Huisregels meedelen

  Informeren over de geldende regels en richtlijnen die van kracht zijn, zoals limieten voor weddenschappen.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • De rekening aan het eind van de dag opmaken

  De rekeningen aan het einde van de dag opmaken om ervoor te zorgen dat de transacties van de lopende dag correct zijn verwerkt.

 • Verkoopopbrengsten maximaliseren

  Maximaliseren van mogelijke verkoopvolumes en vermijden van verliezen door cross-selling, upselling of promotie van aanvullende diensten.

 • Informatie over weddenschappen weergeven

  Het beantwoorden van vragen met betrekking tot weddenschappen en het verstrekken van informatie over weddenschappen op de tentoonstelling.

 • Werk beheren

  Houdt toezicht op, instrueer en plan de werkzaamheden van de teams of de leden van het team. Stel tijdschema’s op en zorg ervoor dat deze worden nageleefd.

 • Klanten helpen

  Klanten ondersteunen en adviseren bij het nemen van aankoopbeslissingen, door hun behoeften te begrijpen, geschikte diensten en producten voor hen te selecteren en op beleefde wijze vragen te beantwoorden over producten en diensten.

 • Ethische gedragscode voor kansspelen volgen

  De regels en de ethische code volgen die worden gebruikt in kansspelen, weddenschappen en lottospelen. Het vermaak van de spelers in gedachten houden.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Klachten van klanten afhandelen

  Klachten en negatieve feedback van klanten beheren om problemen aan te pakken en, zo nodig, te zorgen voor een snel herstel van de dienstverlening.

 • Geldstroom beheren

  Het afsluiten van weddenschappen, het uitbetalen van de opbrengsten en het beheer van de cashflow.

Optionele kennis en vaardigheden

kansen berekenen technieken toepassen voor statistische analyses werknemers opleiden dienstroosters opstellen vals spelende spelers verwijderen

Source: Sisyphus ODB