Beroep boomchirurg

Boomchirurgen onderhouden bomen. Zij gebruiken zware machines om bomen te snoeien en te kappen. De boomchirurgen moeten vaak in de bomen klimmen om het onderhoud te doen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Boombehoud en -bescherming

  Milieu-eisen voor boombehoud en -bescherming

Vaardigheden

 • Bomen uitdunnen

  Het verwijderen van bepaalde bomen uit een groep om de gezondheid van de bomen, de houtwaarde en de productie te verbeteren.

 • Bomen snoeien

  Kan bomen en dikke takken terugtrekken met betrekking tot gezondheid en de veiligheidsvoorschriften

 • Boomwerkzaamheden op hoogte uitvoeren met een takel

  De te verwachten belasting berekenen die voor de tuigage wordt gebruikt. Compatibele componenten kiezen voor het ophangsysteem en de plaats van de ankerpunten kiezen voor de ophangelementen. Rekening houden met de verwachte belasting en de posities van de grondbemanning, andere ankerpunten, apparatuur, geplande valzone en verwerkingsgebied. Kleinere delen van de boom verwijderen met behulp van geschikte snij-apparatuur, waarbij de schokbelasting in het tuigagesysteem tot een minimum wordt beperkt.

 • In bomen klimmen

  Op een veilige manier in bomen klimmen en afdalen uit bomen.

 • Advies geven over het planten van bomen

  Organisaties en particulieren advies geven over het planten en de instandhouding van bomen. Huidige projecten voor de instandhouding en het beheer van de bomen onderzoeken.

 • Veiligheidsprocedures volgen bij werken op hoogte

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen en een reeks maatregelen volgen die risico's beoordelen, voorkomen en aanpakken bij werkzaamheden op grote afstand van de grond. Voorkomen dat mensen die onder deze constructies werken in gevaar komen en dat ze van ladders, rolsteigers, vaste werkbruggen, solitaire liften, enz. vallen, aangezien dit dodelijke of ernstige verwondingen kan veroorzaken.

 • Gevaren bij boomkap beoordelen

  Risico’s en gevaren evalueren, efficiënte maatregelen treffen om de risico’s tot een minimum te beperken en de bomen weer in hun oorspronkelijke toestand te brengen of nieuwe te planten.

 • Kettingzagen gebruiken

  Mechanische kettingzagen bedienen die worden aangedreven door elektriciteit, perslucht of benzine.

 • Bomen beschermen

  Bomen beschermen met inachtneming van de gezondheid en de omstandigheden van de bo(o)m(en) en plannen voor de instandhouding en het behoud van het gebied. Dit omvat ook het kappen van bomen of snijden van bomen met toepassing van de kennis van de biologie van de boom.

 • Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen

  Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen met behulp van conventionele of biologische methoden rekening houdend met klimaat, plant- of gewastype en voorschriften op het vlak van gezondheid, veiligheid en milieu. Pesticiden bewaren en hanteren in overeenstemming met de aanbeveling en de wetgeving.

Optionele kennis en vaardigheden

gezondheid van bomen controleren bomen meten schade inschatten te kappen bomen identificeren helpen bij de identificatie van bomen bomen inspecteren bomen kappen bosecologie bomen verzorgen bosbouwmateriaal onderhouden bosbouwapparatuur gebruiken bomenpopulatie analyseren houtkapmethoden selecteren bossen behouden controleren op boomziekten

Source: Sisyphus ODB