Beroep boomkweker

Boomkwekers voeren gespecialiseerde taken uit omtrent observatie, gezondheid en onderhoud van bomen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bosecologie

  De ecosystemen in een bos, van bacteriën tot bomen en bodemtypen.

 • Boombehoud en -bescherming

  Milieu-eisen voor boombehoud en -bescherming

 • Plantensoorten

  De verscheidenheid aan planten, bomen en struiken en hun specifieke kenmerken. 

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

Vaardigheden

 • Biodiversiteit beschermen

  De biodiversiteit van de soort in stand houden door het ecosysteem te observeren.

 • Kettingzagen gebruiken

  Mechanische kettingzagen bedienen die worden aangedreven door elektriciteit, perslucht of benzine.

 • Gevaren bij boomkap beoordelen

  Risico’s en gevaren evalueren, efficiënte maatregelen treffen om de risico’s tot een minimum te beperken en de bomen weer in hun oorspronkelijke toestand te brengen of nieuwe te planten.

 • Bossen behouden

  Bosstructuren, de biodiversiteit en de ecologische functies proberen te behouden en te herstellen.

 • Boomwerkzaamheden op hoogte uitvoeren met een takel

  De te verwachten belasting berekenen die voor de tuigage wordt gebruikt. Compatibele componenten kiezen voor het ophangsysteem en de plaats van de ankerpunten kiezen voor de ophangelementen. Rekening houden met de verwachte belasting en de posities van de grondbemanning, andere ankerpunten, apparatuur, geplande valzone en verwerkingsgebied. Kleinere delen van de boom verwijderen met behulp van geschikte snij-apparatuur, waarbij de schokbelasting in het tuigagesysteem tot een minimum wordt beperkt.

 • Bomen verzorgen

  Struiken en hagen planten, bemesten en snoeien. Bomen onderzoeken om hun toestand te beoordelen en de behandeling te bepalen. Acties ondernemen om insecten, schimmels en ziekten die schadelijk zijn voor bomen te elimineren, helpen bij het voorgeschreven verbranden, en acties ondernemen om erosie te voorkomen.

 • Controleren op boomziekten

  Zieke of ongewenste bomen identificeren. Ze verwijderen met behulp van elektrische zagen of handzagen.

 • Schade inschatten

  Inschatten van de schade bij ongevallen of natuurrampen.

 • Advies geven over het planten van bomen

  Organisaties en particulieren advies geven over het planten en de instandhouding van bomen. Huidige projecten voor de instandhouding en het beheer van de bomen onderzoeken.

 • Groene planten planten

  Handmatig of met behulp van gronduitrusting zaadjes planten.

 • Bomen inspecteren

  Boominspecties en -onderzoeken uitvoeren.

 • Gezondheid van bomen controleren

  Bomen controleren op de aanwezigheid van plagen en ziekten, met het oog op de verbetering van hun gezondheid.

 • Bemestingswerkzaamheden uitvoeren

  Bemestingswerkzaamheden met de hand of met behulp van geschikte apparatuur uitvoeren overeenkomstig de bemestingsinstructies, rekening houdend met de voorschriften en procedures op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid.

 • Terreinen controleren

  Tijdens speciale evenementen toezicht houden op de bescherming van het systeem, de toestand van de gronden en het verlies van water of planten als gevolg van een storing van het systeem rapporteren.

 • Bomen beschermen

  Bomen beschermen met inachtneming van de gezondheid en de omstandigheden van de bo(o)m(en) en plannen voor de instandhouding en het behoud van het gebied. Dit omvat ook het kappen van bomen of snijden van bomen met toepassing van de kennis van de biologie van de boom.

 • Bomen uitdunnen

  Het verwijderen van bepaalde bomen uit een groep om de gezondheid van de bomen, de houtwaarde en de productie te verbeteren.

 • Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen

  Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen met behulp van conventionele of biologische methoden rekening houdend met klimaat, plant- of gewastype en voorschriften op het vlak van gezondheid, veiligheid en milieu. Pesticiden bewaren en hanteren in overeenstemming met de aanbeveling en de wetgeving.

 • Bomen snoeien

  Kan bomen en dikke takken terugtrekken met betrekking tot gezondheid en de veiligheidsvoorschriften

 • In bomen klimmen

  Op een veilige manier in bomen klimmen en afdalen uit bomen.

 • Pesticiden sproeien

  Sproeien van pesticidenoplossingen om insecten, schimmels, onkruidgroei en ziekten onder controle te houden.

 • Geospatiale technologieën gebruiken

  Kan gebruik maken van georuimtelijke technologieën waarbij GPS (mondiale plaatsbepalingssystemen), GIS (geografische informatiesystemen) en RS (teledetectie) in de dagelijkse werkzaamheden worden gebruik.

Optionele kennis en vaardigheden

invloed van klimaatverandering onafhankelijke operationele besluiten nemen regelgeving inzake bosbouw technische rapporten schrijven over bomen bosbouwmateriaal onderhouden geografische informatiesystemen helpen bij de identificatie van bomen

Source: Sisyphus ODB