Beroep boorverantwoordelijke

Boorverantwoordelijken bedienen boormachines en -apparatuur voor het aanbrengen en onderhouden van putten voor het winnen van erts en andere vloeistoffen en gassen. Zij registreren de verrichtingen, onderhouden apparatuur, verzegelen ongebruikte putten en voorkomen bodemverontreiniging.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Activiteiten voor het testen van bronnen

  Testprocedures, waaronder het testen van de volumetrische doorstroming en de druk, waarmee het vermogen van een put om olie te produceren wordt aangegeven.

Vaardigheden

 • Putonderhoud voorstellen

  Zorgen voor een passend onderhoud van boorinstallatie of boorlocatie na de ontdekking van problemen of risico’s.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Boorputapparatuur selecteren

  Selecteren en kopen van de juiste apparatuur voor verschillende functies in de boorput.

 • Putresultaten rapporteren

  Resultaten goed documenteren en delen, op een transparantie manier; resultaten communiceren aan zakelijke partners, auditoren, samenwerkende teams en intern management.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Putten repareren

  Het onderhoud en de reparatie van putten met scheuren en gebreken uitvoeren. Putten die niet meer worden gebruikt afdichten.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Putten graven

  Gebruiken van boormachines en gereedschap om bronnen te boren op de aangewezen plaatsen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

Optionele kennis en vaardigheden

mechanica boorlocaties vrijmaken oliebronnen plannen veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten pompapparatuur bedienen activiteiten bij de olieput coördineren toezicht houden op putactiviteiten takelapparatuur gebruiken pijpleidingen inspecteren ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's kranen loodsen kernboormachines bedienen mechanisch materiaal onderhouden toezicht houden op de veiligheid van werknemers interactie van putten beheren gemorste olie opruimen

Source: Sisyphus ODB