Beroep Bosbouwtechnicus

Een bosbouwtechnicus heeft technische en toezichthoudende taken op het gebied van bosbouwmanagement in brede zin en voert in kader hiervan ondersteunende en coördinerende taken uit. Zo houdt hij of zij bijvoorbeeld toezicht bij bosbouwkundige projecten, doet onderzoek en bewaakt de naleving van regels met betrekking tot milieubescherming. Daarnaast coördineert de bosbouwtechnicus bij bestrijding van bedreigingen binnen de bosbouw zoals bosbranden en ziekten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken bosbouwtechnicus

 • Ondersteunen van bosbouwmanagement met technische taken en gecomputeriseerde informatiesystemen.
 • Doen van veldmetingen en tellingen volgens algemeen aanvaarde wetenschappelijke en bedrijfsmatige procedures.
 • Houden van toezicht bij bosbouwkundige projecten en de aanleg van toegangswegen.
 • Uitvoeren van coördinerende taken bij bijvoorbeeld de bestrijding van bosbranden, ziektes en insecten.
 • Bieden van ondersteuning bij bosbouwkundige onderzoeksprogramma's.
 • Toezien op de naleving van regels rondom milieubescherming en (brand)veiligheid.
 • Toezicht houden op kap- en aanlegplannen en daarvoor plannen opstellen.

Gerelateerde beroepen bosbouw, natuur

 • Bestuurder gemotoriseerde bosbouwwerktuig
 • Bomen zager
 • Boomplanter
 • Bos - en natuurbeheerder
 • Bosbouwadviseur (wo)
 • Boswachter
 • Griendwerker, rietsnijder
 • Houtskoolbrander
 • Hulpkracht bosbouw
 • Jachtopziener
 • jager
 • Jager, vallenzetter
 • Jager, visser (hobby)
 • Manager/directeur bosbouw
 • Medewerker bosbouw, houthakker
 • Medewerker groene ruimte
 • Meewerkend voorman bosbouw
 • Water- of brandhoutverzamelaar

Source: Sisyphus ODB