Beroep boswachter

Boswachters zijn verantwoordelijk voor de bescherming en het behoud van natuurlijke rijkdommen, met name met betrekking tot wouden en bossen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Boombehoud en -bescherming

  Milieu-eisen voor boombehoud en -bescherming

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Bosbehoud

  Begrip van bosbehoud: de praktijk van het beplanten en onderhoud van bosgebieden.

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Preventie van verontreiniging

  De processen die gebruikt worden om verontreiniging te voorkomen: voorzorgsmaatregelen tegen verontreiniging van het milieu, procedures ter bestrijding van verontreiniging en bijbehorende uitrusting, en mogelijke maatregelen ter bescherming van het milieu.

Vaardigheden

 • Gezondheid van bossen controleren

  De gezondheid van bossen controleren om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke acties worden ondernomen door de boswerkers.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Veiligheidscontroles uitvoeren

  Inspecteren van het park of een deel van het park. Problemen zoals geblokkeerde paden en risico's zoals overloop van rivieren noteren en rapporteren.

 • Toezien op landgebruik in parken

  Toezien op de ontwikkeling van het terrein, zoals campings of bezienswaardigheden. Toezicht houden op het beheer van natuurlijke gebieden van verschillende soorten.

 • Opsporings- en reddingsmissies uitvoeren

  Hulp bieden bij de bestrijding van natuur- en burgerrampen, zoals bosbranden, overstromingen en verkeersongevallen. Opsporings- en reddingsmissies uitvoeren.

 • Bezoekers van bossen helpen

  Vragen van kampeerders, wandelaars en toeristen beantwoorden. Aanwijzingen geven.

 • Milieubewustzijn promoten

  De koolstofvoetafdruk van bedrijfsprocessen en andere praktijken berekenen om duurzaamheid te bevorderen en het milieubewustzijn te vergroten.

 • Parkregels handhaven

  De naleving van de milieuwetgeving en de voorschriften met betrekking tot bosbeheer handhaven. De boswachters handhaven de lokale, nationale en nationale voorschriften, die van toepassing zijn op het gebruik van bossen en de instandhouding van in het wild levende dieren en planten. Zij verrichten inspecties op het gebied van de veiligheid op campings en onderzoeken klachten.

 • Bosbouwstrategieën ontwikkelen

  Een bosbouwbeleid ontwikkelen om het duurzaam beheer van bossen en de communicatie in verband met bosbouwactiviteiten te verbeteren. Deze plannen zijn bedoeld om problemen aan te pakken in verband met gecorreleerde milieu- en maatschappelijke veranderingen.

 • Beslissingen nemen inzake bosbeheer

  Beslissen nemen over kwesties met betrekking tot verschillende aspecten van het beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals bossen en bosgebieden.

Optionele kennis en vaardigheden

planten gezond houden routineonderhoud van houtsnijmachines uitvoeren wandelroutes onderhouden bosbranden beheren verschillende talen spreken jacht zelfstandig werken in bosbouwdiensten zakenrelaties aangaan communiceren met anderen die belangrijk zijn voor gebruikers van diensten planten- en bodemvoeding beheren zorgen voor wilde planten en dieren helpen bij de identificatie van bomen communiceren met klanten principes voor bedrijfsbeheer plantkunde eerste hulp bieden aan dieren bossen behouden publiek onderrichten over wilde planten en dieren milieu-incidenten melden eerste hulp bieden bomenpopulatie analyseren een computer gebruiken

Source: Sisyphus ODB