Beroep bouwkundig inspecteur

Bouwkundig inspecteurs inspecteren gebouwen om na te gaan of ze voldoen aan de specificaties voor verschillende beoordelingspunten. Zij controleren en bepalen of de constructie, kwaliteit en weerstand passend zijn en of de voorschriften algemeen worden nageleefd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Procedures voor kwaliteitscontrole

  De procedures om een product of systeem te inspecteren teneinde te waarborgen dat het aan de specificaties en eisen voldoet.

 • Wettelijke voorschriften voor stedelijke planning

  Investeringen en planologische overeenkomsten. Ontwikkelingen in de bouwwetgeving met betrekking tot milieu, duurzaamheid, sociale en financiële aangelegenheden.

 • Regelgeving voor architectuur

  De in de Europese Unie bestaande regelingen op het gebied van de architectuur. 

 • Civiele techniek

  De technische discipline waarbij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van op natuurlijke wijze gebouwde werken, zoals wegen, gebouwen en kanalen, worden onderzocht.

 • Bouwmethoden

  De verschillende technieken en methoden voor het oprichten van gebouwen en andere constructies.

 • Rechtsstelsels voor de bouwnijverheid

  De diverse rechtsstelsels en wettelijke voorschriften voor bouwactiviteiten in heel Europa.

 • Bouwverordeningen

  De richtsnoeren met minimumnormen voor gebouwen en andere bouwwerken die de volksgezondheid en de openbare veiligheid moeten waarborgen.

Vaardigheden

 • Problemen doorgeven aan ervaren collega’s

  Ervaren collega’s informeren en feedback geven in geval van problemen of afwijkingen.

 • Bouwkundige systemen inspecteren

  Inspecties van gebouwen en bouwsystemen zoals loodgieterswerk of elektrische systemen om de naleving van wetgeving en voorschriften te bevestigen.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Naleving van bouwvoorschriften controleren

  Bepalen of een constructie in overeenstemming is met de wet- en regelgeving.

 • Inspectierapporten schrijven

  De resultaten en conclusies van de inspectie op een duidelijke en begrijpelijke manier opschrijven. Registreren van de processen van de inspectie zoals het contact, de resultaten en de genomen stappen.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

Optionele kennis en vaardigheden

architecten adviseren oplossingen voor problemen creëren landmetingen uitvoeren met belanghebbenden onderhandelen bouwarchieven beheren naleving van parameters in bouwprojecten volgen landmeting bouwmaterialensector veldonderzoek uitvoeren brandveiligheidsinspecties uitvoeren energieprestaties van gebouwen regelgeving inzake brandveiligheid topografie inspectiemethoden elektriciteit over veiligheidsnormen informeren bouwprojecten toetsen

Source: Sisyphus ODB