Beroep brandweerman

brandweerman
Credits: Shutterstock.com

De pompbedieners ondersteunen de brandbestrijding door de pompen te bedienen die water en andere stoffen voor het blussen van branden leveren. Zij zorgen ervoor dat de stof in de juiste hoeveelheid en onder de juiste druk door de slang wordt afgeleverd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken brandweerman

 • Reageert op brandalarmen en andere noodoproepen, zoals auto-ongelukken, trein- en vliegtuigongelukken, industriële ongelukken, lozingen van gevaarlijke substanties, bomincidenten en natuurrampen.
 • Trekt brandweeruitrusting aan, zoals vuurbestendige kleding en ademhalingsapparatuur, en rijdt met brandweervoertuigen naar de plaats van het incident.
 • Zoekt, redt en evacueert mensen en dieren uit brandende gebouwen, plaatsen van ongeval en andere gevaarlijke situaties.
 • Geeft eerste hulp en andere medische hulp aan gewonde personen.
 • Controleert en dooft vuren door gebruik te maken van brandweerapparatuur zoals ladders, slangen, pompen en vuurdovende hulpmiddelen.
 • Beoordeelt vuurhaarden en situaties en rapporteert de condities aan leidinggevenden voor instructies, door bijvoorbeeld gebruik te maken van radio's.
 • Brengt goederen in veiligheid uit beschadigde panden en maakt schoon, controleert de plaats van het incident, bijvoorbeeld door gevaarlijke chemische bestanddelen te verwijderen.
 • Duikt voor het lokaliseren en ophalen van objecten onder water.
 • Voert praktijkoefeningen uit en neemt deel aan fysieke en andere trainingen.
 • Inspecteert, maakt schoon en onderhoudt brandweerapparatuur.
 • Informeert en licht het publiek voor op het gebied van brandpreventie.

Gerelateerde beroepen brandweer

 • Brandweerofficier
 • Inspecteur brandveiligheid

Kennis

 • Hydraulica

  De krachtoverbrengingssystemen die de kracht van stromende vloeistoffen gebruiken om stroom over te brengen.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

 • Procedures inzake brandpreventie

  De voorschriften inzake brand- en explosiepreventie en de daarin gebruikte apparatuur, systemen en methoden.

 • Brandbestrijdingssystemen

  De apparaten en systemen die worden gebruikt om branden te blussen; de brandtypen en scheikundige verschijnselen bij brand.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Regelgeving inzake brandveiligheid

  De wettelijke voorschriften voor brandveiligheid en brandpreventie in een pand.

Vaardigheden

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Branden blussen

  De geschikte stoffen en methoden kiezen voor het blussen van branden, afhankelijk van hun omvang, zoals water en diverse chemische agentia. Een ademhalingstoestel gebruiken.

 • Noodsituaties beheren

  Situaties beheren waarin de besluitvorming onder tijdsdruk van essentieel belang is om levens te redden.

 • Omgaan met grote incidenten

  Onmiddellijk actie ondernemen om te reageren op grote incidenten die van invloed zijn op de veiligheid en beveiliging van personen in particuliere of openbare plaatsen, zoals verkeersongevallen.

 • Risicobeheersingsmaatregelen selecteren

  Een passende selectie uitvoeren van maatregelen voor de beheersing van gevaren en voor risicobeheer

 • Als een team werken in een gevaarlijke omgeving

  Samenwerken met anderen in een gevaarlijke, soms lawaaierige omgeving, zoals een gebouw in brand of met voorzieningen voor het smeden van metalen, om een hogere mate van efficiëntie te bereiken en tegelijkertijd de veiligheid van de medewerknemers te waarborgen.

 • Personen uit gebouwen evacueren

  Evacueren van een persoon uit een gevaarlijk gebouw of een gevaarlijke situatie voor beschermingsdoeleinden, waarbij het slachtoffer in veiligheid wordt gebracht en medische zorg kan ontvangen indien nodig.

 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken

  Begrijpen en toepassen van verschillende brandbestrijdingsmethoden en verschillende soorten en klassen brandblusapparatuur.

 • Opsporings- en reddingsmissies uitvoeren

  Hulp bieden bij de bestrijding van natuur- en burgerrampen, zoals bosbranden, overstromingen en verkeersongevallen. Opsporings- en reddingsmissies uitvoeren.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

Optionele kennis en vaardigheden

risicofactoren inschatten ontvlambare stoffen beheren verontreiniging van de zee voorkomen nooduitrusting gebruiken berichten doorgeven via radio- en telefoonsystemen ongevallen op zee onderzoeken soorten zeeschepen industriële gereedschappen werken met chemicaliën wetgeving inzake verontreiniging systemen voor scheepvaartapparatuur bedienen besmettingen beoordelen logboeken bijhouden marineoperaties gemeenschap bijstaan marinecommunicatiesystemen bedienen toestand van chemische processen controleren industriële uitrusting inspecteren zorgen voor de veiligheid van vaartuigen preventief onderhoud van brandweervoertuigen uitvoeren kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren milieubeleid mensen van grote hoogten evacueren mechanica van vaartuigen veiligheidsuitrusting van vaartuigen installeren voorschriften inzake stoffen veiligheidssystemen onderhouden brandweerwagens in noodsituaties besturen mensen in verontreinigde gebieden bijstaan geografische informatiesystemen gebruiken brand beheersen industriële techniek in bomen klimmen verschillende communicatiekanalen gebruiken persoonlijke professionele ontwikkeling beheren dokwerkzaamheden risicoanalyses uitvoeren veilig met chemicaliën werken verontreiniging vermijden noodvoertuigen besturen gevaarlijk afval verwijderen fabrieksactiviteiten beheren elektrisch systeem voor vaartuigen verwijdering van radioactieve stoffen controleren samenwerken met industriële professionals wetgeving inzake pyrotechnische artikelen mensen onderrichten over brandveiligheid gevolgen van industriële activiteiten beoordelen hulp verlenen bij verkeersongevallen

Source: Sisyphus ODB