Beroep brigadegeneraal

Brigadegeneraals voeren bevel over grote eenheden soldaten genaamd “brigades”, houden toezicht op de strategische en tactische planning en op de activiteiten van hun brigade. Zij beheren het hoofdkwartier van de divisie van de brigade en zorgen ervoor dat de divisie correct opereert op de basis en in het veld.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Militaire wapens

  De soorten wapens die worden gebruikt door verschillende militaire organisaties, zoals leger, marine of luchtmacht en in verschillende landen wereldwijd, de aspecten en het schadepotentieel van wapens en de manieren om zich tegen wapens te verdedigen.

 • Militaire logistiek

  Aan- en afvoer van goederen en materieel naar militaire bases en tijdens militaire operaties te velde, verstoring van de aanvoer bij de vijand, kostenanalyse, de vraag naar materieel en andere logistieke militaire activiteiten

Vaardigheden

 • Mensenrechten verdedigen

  De mensenrechten ten aanzien van en tussen collega’s beschermen en ook de burgerbevolking waarmee men in contact is.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Operationele communicatie onderhouden

  De communicatie onderhouden tussen verschillende afdelingen van een organisatie, tussen het personeel, of tijdens specifieke operaties of missies, om ervoor te zorgen dat de operatie of missie succesvol is, of dat de organisatie soepel functioneert.

 • Administratieve systemen beheren

  Ervoor zorgen dat administratieve systemen, processen en databanken efficiënt en goed beheerd zijn, en voor een goede basis zorgen om samen te werken met de functionaris/het personeel/de beroepsbeoefenaar.

 • Militaire tactieken bedenken

  De strategische en tactische aspecten van een militaire operatie ontwerpen, rekening houdend met de beschikbare middelen en taken aan de verschillende troepen toewijzen, en toezicht houden op het gebruik van wapens en andere gevechtsuitrusting.

 • Inzet van troepen beheren

  Het inzetten van troepen in conflictgebieden of troepen die hulp nodig hebben beheren en toezicht houden op de procedures voor het inzetten. De inzet van de troepen binnen een gebied voor specifieke missies beheren en ervoor zorgen dat de troepen en middelen aan de missies worden toegewezen in overeenstemming met de tactische overwegingen en de veiligheid van de troepen.

 • Militaire logistiek beheren

  De levering van middelen op een militaire basis of tijdens een missie op het terrein aan troepen in nood beheren, de behoeften aan uitrusting analyseren, vijandelijke voorraden verstoren, kostenanalyses en andere logistieke activiteiten uitvoeren die specifiek zijn voor militaire operaties.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Navolging van beleid garanderen

  Ervoor zorgen dat de wetgeving en bedrijfsprocedures met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk en in openbare ruimten te allen tijde worden nageleefd. Bewust maken en de naleving garanderen van alle beleidsregels van het bedrijf met betrekking tot gezondheid en veiligheid en gelijke kansen op de werkplek. Alle andere redelijkerwijs te verrichten werkzaamheden uitvoeren.

 • Mogelijke bedreigingen van de nationale veiligheid analyseren

  Analyseren van potentiële bedreigingen en acties tegen de nationale veiligheid om preventieve maatregelen en hulp bij de ontwikkeling van militaire tactieken en operaties te ontwikkelen.

 • Resourceplanning uitvoeren

  Een raming maken van de verwachte input in termen van tijd, personeel en financiële middelen die nodig zijn om de projectdoelstellingen te verwezenlijken.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

Optionele kennis en vaardigheden

militaire gevechtstechnieken organisatorische beleidslijnen vaststellen militaire verplichtingen onderwijzen toezicht houden op het gebruik van militaire uitrusting budgetten beheren militaire code leidinggevenden advies geven over militaire operaties zorgen voor informatiebeveiliging advies geven over risicobeheer apparatuurinspecties beheren situatieschetsen schrijven analytisch denken systeembeveiliging beheren humanitaire missies coördineren zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

Source: Sisyphus ODB