Beroep Burgemeester, wethouder

Burgemeesters zijn voorzitter van de vergaderingen van de gemeenteraad van hun rechtsgebied en fungeren als belangrijkste toezichthouder op het administratieve en operationele beleid van de lokale overheid. Zij vertegenwoordigen ook hun ambtsgebied in ceremoniële en officiële evenementen en promoten activiteiten en evenementen. Zij hebben samen met de raad de lokale of regionale wetgevende macht en houden toezicht op de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Zij houden ook toezicht op het personeel en voeren administratieve taken uit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken burgemeester, wethouder

 • Afstemming organiseren tussen de verschillende instanties van de gemeente.
 • Zorgen dat de kwaliteit van het bestuur van de gemeente goed is.
 • Verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, bijv. uitgeven van noodvordering.
 • Vertegenwoordiger van de gemeente naar de buitenwereld. 1. Informatie verschaffen aan de Raad en Raadscommissie opdat zij behoorlijk bestuur kunnen waarmaken. 2. Verantwoordelijkheid dragen voor één portefeuille (beleidsgebied). 3. Opdrachten geven aan gemeenteambtenaren. 4. Lezen van verslagen en rapporten op het gebied van zijn/haar beleidsgebied.
 • Instellen van onderzoeken naar zijn/haar beleidsgebied.

Gerelateerde beroepen lokale ambtenarij

 • Ambtenaar bedrijfsvergunningen
 • Ambtenaar bouwvergunningen
 • Ambtenaar uitgifte paspoorten
 • Beleidsmedewerker sociale zekerheid
 • Claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen
 • Gemeente-ambtenaar
 • Gemeenteraadslid
 • Maatschappelijk werker, bijstandsconsulent
 • Manager/directeur openbaar bestuur

Source: Sisyphus ODB