Beroep callcentermedewerker

Callcentermedewerkers (medewerkers belcentra) behandelen inkomende of uitgaande telefoontjes van klanten voor een bedrijf. Zij bellen bestaande en eventuele toekomstige klanten op om goederen en diensten te promoten. Ook verkopen zij en organiseren verkoopbezoeken.

Callcentermedewerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Creditcardbetalingen

  De methoden voor betalingen met creditcards.

 • Kenmerken van diensten

  De kenmerken van een dienst met eventueel informatie over de toepassing, functie, onderdelen en aspecten, gebruikmaking en de vereisten betreffende ondersteuning.

 • Eigenschappen van producten

  De materiële eigenschappen van een product, zoals de materialen, eigenschappen en functies, en zijn verschillende toepassingen, kenmerken, gebruiks- en ondersteuningsvereisten.

Vaardigheden

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

 • Klanttevredenheid garanderen

  Omgaan met de verwachtingen van de klanten op professionele wijze, anticiperen en inspelen op hun behoeften en wensen. Zorgen voor een flexibele klantendienst om de tevredenheid en loyaliteit van de klant te waarborgen.

 • Telefonisch communiceren

  Telefonisch contact verzorgen door tijdig, professioneel en beleefd oproepen uit te voeren en te beantwoorden.

 • Software voor het beheer van klantrelaties gebruiken

  Gebruiken van gespecialiseerde software om de interactie van het bedrijf met huidige en toekomstige klanten te beheren. De verkoop, marketing, klantenservice en technische ondersteuning organiseren, automatiseren en op elkaar afstemmen om de gerichte verkoop te verhogen.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Zelfvertrouwen tonen

  Mate van volwassenheid laten zien door het volledig begrijpen van de eigen kwaliteiten en vaardigheden die in verschillende situaties als bron van vertrouwen kunnen dienen.

 • Stressbestendig zijn

  Een gematigde mentale toestand behouden en effectief presteren onder druk of ongunstige omstandigheden.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Gegevens verwerken

  Informatie invoeren in een systeem voor het opslaan en opvragen van gegevens via processen zoals scannen, handmatige codering of elektronische gegevensoverdracht om grote hoeveelheden gegevens te kunnen verwerken.

 • Taken zelfstandig afhandelen

  Vragen of informatie onafhankelijk behandelen en met weinig of geen toezicht. Op uzelf vertrouwen om met anderen te communiceren en dagelijkse taken uit te voeren, zoals het werken met gegevens, het maken van rapporten of het gebruik van software.

 • Aanpassen aan veranderende situaties

  Benadering van situaties aanpassen op basis van onverwachte en plotselinge wijzigingen in de behoeften, het humeur of de trends van mensen; strategieën veranderen, improviseren en op natuurlijke wijze zich aanpassen aan die omstandigheden.

 • Meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren

  Tegelijkertijd meerdere taken uitvoeren en zich bewust zijn van de hoofdprioriteiten.

Optionele kennis en vaardigheden

escalatieprocedures uitvoeren principes van teamwerk inkomende oproepen beantwoorden nazorgdiensten aan klanten bieden gegevensanalyses uitvoeren activiteiten voor een op itil gebaseerde omgeving uitvoeren helpdeskproblemen afhandelen elektronische handelssystemen processen voor elektronische aankoop proactief denken prioriteit geven aan verzoeken onderrichten over vertrouwelijkheid van gegevens ict-ondersteuning bieden communicatieprincipes

Source: Sisyphus ODB