Beroep cargadoor tankvaart

Cargadoors tankvaart organiseren de transit en prestaties van gecharterde schepen door de planners te optimaliseren, maar ook door de capaciteiten en de risico’s voor de vaartuigen te beoordelen volgens de verschillende soorten lading zoals ruwe olie of andere chemische ladingen. Ze zorgen ervoor dat alle nodige certificeringen voldoen aan de voorschriften en alle werknemers beschikken over actuele paspoorten en vergunningen. Cargadoors tankvaart plannen en onderhouden de documenten voor het onderhoud van de vaartuigen. Op operationeel niveau hebben zij contact met de klanten, gaan ze klachten van klanten na, stellen zij nieuwe kansen in kaart en bieden zij klanten oplossingen aan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fysieke onderdelen van schepen

  Gedetailleerde kennis van de verschillende fysieke onderdelen van schepen. Deze onderhouden en verzorgen om optimaal functioneren te waarborgen.

 • Beginselen van het stuwen van vracht

  Inzicht in de beginselen van het stuwen van vracht. Inzicht in de procedures volgens welke containers efficiënt geladen en gelost dienen te worden, rekening houdend met de zwaartekracht tijdens het transport.

 • Werkzaamheden aan dek

  Kennis van algemene activiteiten op het dek van een schip. Inzicht in de hiërarchie van de bemanning en de verschillende taken die op het dek worden uitgevoerd. Plannen en coördineren van de activiteiten en de communicatie tussen vaartuigen.

 • Verdragen van de Internationale Maritieme Organisatie

  Beschikken over kennis van de verdragen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) ten behoeve van de doelmatigheid en de veiligheid van de internationale scheepvaart.

 • Schepen toewijzen aan scheepsroutes

  Begrijpen hoe bepaalde soorten schepen verschillende soorten vracht vervoeren en op verschillende scheepvaartroutes actief zijn. Inzicht in de huidige maritieme routes om de aankomst en het vertrek van schepen vanuit havens te plannen en regelen.

 • Soorten zeeschepen

  Beschikken over kennis van een grote verscheidenheid aan zeeschepen en hun eigenschappen en specificaties. Met deze kennis waarborgen dat bij hun levering rekening wordt gehouden met alle veiligheids-, technische en onderhoudsmaatregelen.

 • Soorten vracht

  Onderscheid tussen verschillende soorten vracht, zoals bulkgoederen, vloeibare bulkgoederen en zware materialen.

Vaardigheden

 • Rekening houden met beperkingen bij zeevervoer

  Rekening houden met beperkingen die specifiek zijn voor zeevervoer, zoals de maximale diepgang van schepen, de diepte van kanalen, getijdenmetingen en de respectieve impact op het laadvermogen. Gedetailleerde scenario’s opstellen en deze integreren in de vervoersplanning.

 • Toezicht houden op het uitladen van vracht

  Toezicht op het uitladen van apparatuur, vracht, goederen en andere artikelen. Ervoor dat alles correct wordt afgehandeld en opgeslagen in overeenstemming met voorschriften en normen.

 • Ontwerpen voor jaarlijkse schema’s van vaartuigen opstellen

  Jaarlijkse schema’s opstellen en de schema’s van vaartuigen behouden terwijl de vereisten veranderen.

 • Maritieme operaties controleren

  Maritieme activiteiten inspecteren en ervoor zorgen dat acties juist en tijdig worden uitgevoerd; veilig bedienen van reddings- en brandbestrijdingsuitrusting.

 • Expertise inzake tankeractiviteiten bieden

  Het verstrekken van expertise en informatie aan collega’s op gebieden als het beoordelen van de capaciteit van het vaartuig, het beoordelen van de risico’s die verbonden zijn aan een bepaald vaartuiggebruik en de interactie met vaartuigen in transit, teneinde bij te dragen tot het bereiken van het gewenste reisresultaat.

 • Voorschriften toepassen op vrachtvervoersdiensten

  Kennis tonen van relevante lokale, nationale, Europese en internationale voorschriften, normen en codes betreffende de exploitatie van het goederenvervoer.

 • Inventaris van een vaartuig bijhouden

  Het bijhouden van een actuele inventaris voor een schip, inclusief informatie over reserveonderdelen, olie en brandstof. Bepalen van de hoeveelheid brandstof die nodig is voor een reis; ervoor zorgen dat er te allen tijde voldoende brandstof aan boord is.

 • Veiligheidsinspecties aan boord uitvoeren

  Uitvoering van veiligheidsinspecties aan boord; vaststellen en wegnemen van potentiële bedreigingen voor de fysieke integriteit van de scheepsbemanning.

 • Vermogen van vaartuigen beoordelen

  Het vermogen van vaartuigen beoordelen met behulp van verschillende methoden en op basis van informatie van de dekbemanning; specifieke metingen bepalen en gegevens verzamelen voor verdere berekeningen van het vermogen van vaartuigen.

 • Efficiëntieplannen voor maritiem vervoer ontwikkelen

  Zorgen voor het meest efficiënte gebruik van ladingruimte en scheepsbewegingen; het aantal beschikbare kranen en kaderuimte controleren; en de fysieke toestand van schepen en de impact van het gewicht van de lading op de stabiliteit van schepen controleren

 • Zorgen voor een incidentvrij verloop van reizen

  Zorgen voor een incidentvrij verloop van reizen van internationale charterschepen waarmee ruwe olie, chemicaliën en/of schone olie worden vervoerd, en de prestaties van gecharterde schepen optimaliseren. Anticiperen op mogelijke incidenten en maatregelen plannen om de gevolgen ervan te beperken.

 • Hoeveelheid vracht op vaartuigen berekenen

  Het gewicht van de vracht op tankschepen en vrachtschepen bepalen. De exacte hoeveelheid geladen of te lossen vracht berekenen.

 • Advies geven over maritieme onderwerpen

  Informatie en advies geven over maritieme wetgeving, scheepsregistratie en veiligheidsvoorschriften.

 • Onderhandelen over prijzen voor het vervoer van vrachten

  Onderhandelen over prijzen voor het vervoer van vrachten; naar maximale efficiëntie streven in logistiek en transport; efficiënte routes voor vrachtvervoer berekenen.

 • Rekening houden met tijdzones bij de uitvoering van werk

  Werken met meerdere tijdzones en activiteiten plannen, afhankelijk van de reistijden en de respectievelijke bedrijfstijden van havens over de hele wereld.

 • Vaarroutes van vaartuigen coördineren

  Het ontwikkelen, beheren en coördineren van de route van schepen wereldwijd, samen met andere belanghebbenden.

 • Toezicht houden op het inladen van vracht

  Toezicht houden op het laden en lossen van vracht, goederen en andere items. Ervoor dat alle vracht volgens de voorschriften en normen correct wordt behandeld en opgeslagen.

 • Procedures voor vrachtoperaties plannen

  Een reeks logistieke procedures plannen voor het personeel van de vrachtactiviteiten. Zorgen voor de uitvoering van de plannen in het oorspronkelijke productdossier.

 • Scheepsvloot beheren

  Een vloot van een bedrijf beheren; weet hebben van de exacte vlootcapaciteit, onderhoudsvereisten en vereiste/aangehouden officiële vergunningen.

Optionele kennis en vaardigheden

in een watertransportteam werken beschikken over computervaardigheden instructies aan medewerkers geven instructies voor noodgevallen schrijven voor de behandeling van gevaarlijke goederen prioriteiten aanpassen microsoft office gebruiken leiding geven aan personeel maritiem engels gebruiken verschillende communicatiekanalen gebruiken betrouwbaar handelen

Source: Sisyphus ODB