Beroep carrosseriemonteur

Carrosseriemonteurs zetten carrosserieonderdelen en -componenten vast, zoals frames, deuren, chassis en motorkappen. Zij gebruiken handgereedschap, elektrisch gereedschap en andere uitrusting, zoals CNC-machines of robots. Zij lezen technische plannen en gebruiken geautomatiseerde assemblageapparatuur voor de bouw van carrosserieën. Zij inspecteren afzonderlijke onderdelen op storingen en controleren de kwaliteit van assemblages om ervoor te zorgen dat aan de normen is voldaan en dat de specificaties in acht zijn genomen. Carrosseriemonteurs melden eventuele assemblageproblemen aan hun toezichthouder.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Mechanica van motorvoertuigen

  De interactie van krachten en het effect op motorvoertuigen zoals auto’s, bussen, invalidenwagens en andere gemotoriseerde voertuigen. 

Vaardigheden

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • In teams aan een assemblagelijn werken

  Producten vervaardigen op een bewegende assemblagelijn. Werken in een team waarin iedereen een toegewezen taak heeft.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Verwerkt werkstuk markeren

  Delen van het werkstuk controleren en markeren om aan te geven hoe zij in het eindproduct zullen passen.

 • Metalen onderdelen monteren

  Stalen en metalen onderdelen uitlijnen en ordenen om volledige producten te assembleren; geschikt handgereedschap en geschikte meters gebruiken.

Optionele kennis en vaardigheden

robotinstallaties afstellen smeltmiddel aanbrengen cnc-draaibanken bedienen klinkmachines bedienen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden cnc-freesmachines bedienen cam-software gebruiken voorruiten plaatsen kolomboormachines bedienen cnc-lasersnijmachines bedienen metaalproducten snijden soorten klinknagels elektrisch gereedschap gebruiken precisiemeetinstrumenten hanteren werkstukken voorbehandelen solderen onderdelen voorbereiden om samen te voegen puntlastechnieken toepassen hefapparatuur bedienen engineeringprocessen testapparatuur gebruiken lassen cnc-slijpmachines bedienen vlambooglastechnieken toepassen cnc-metaalponsmachines bedienen cnc-boormachines bedienen metaal bewerken

Source: Sisyphus ODB