Beroep chauffeur betonmixer

Chauffeurs betonmixer besturen en bedienen vrachtwagens die beton van de fabriek naar de projectlocaties vervoeren, en bedienen pompen om het beton op de locatie te verspreiden. Daarnaast reinigen en onderhouden zij de vrachtwagen en de mechanische onderdelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten betonpompen

  De soorten machines die worden gebruikt om vloeibaar beton te verpompen, waaronder zelfrijdende betonpompen die worden gebruikt voor grote bouwprojecten, of lijnpompen die doorgaans bij kleinere projecten worden ingezet.

 • Mechanische systemen

  Mechanische systemen, met inbegrip van versnellingen, motoren, hydraulische en pneumatische systemen. Hun functies en mogelijke defecten.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

Vaardigheden

 • Betonpompen demonteren

  Alle samenstellingen van betonpompen demonteren, zoals de pijp en de robotarm en de mobiele betonpomp voor het wegverkeer voorbereiden.

 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen

  Nutsbedrijven of plannen inzake de locatie van eventuele nutsvoorzieningen die een project zouden kunnen verstoren of erdoor kunnen worden geschaad raadplegen. Het nodige doen om schade te voorkomen.

 • Draagvermogen bodem testen

  Testen van het vermogen van de grond om de belasting van de grond te dragen voordat u zware constructies, zoals torenkranen, installeert of voordat u er met zware voertuigen op rijdt.

 • Betonpompen installeren

  De vrachtwagen of aanhangwagen op de gewenste locatie plaatsen, de steunpoten afstellen voor stabiliteit, zo nodig de slangen bevestigen aan de uitlaat van de machine of de robotarm installeren en de pompen opzetten. In het geval van elektrische pompen deze verbinden met het netwerk. Rekening houden met verschillende factoren zoals de aanwezigheid van een helling en de bodemgesteldheid.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren

  De situatie rondom u volgen en erop anticiperen. Snelle en passende maatregelen kunnen treffen in geval van onverwachte gebeurtenissen.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Bouwsites inspecteren

  De gezondheid en de veiligheid tijdens het bouwproject garanderen door regelmatig de bouwplaats te inspecteren. Risico’s vaststellen die mensen in gevaar kunnen brengen of de bouwuitrusting kunnen beschadigen.

 • Zware constructiewerktuigen bevestigen

  Zware werktuigen zoals torenkranen of betonpompen voor, tijdens en na gebruik bevestigen om schade aan de machines, het personeel of de bouwplaats te voorkomen. Voorzorgsmaatregelen nemen zoals de robotarm van de betonpompen inklappen of het haakblok terug naar de giek brengen.

 • GPS-systemen gebruiken

  GPS-systemen gebruiken.

 • Betonslang hanteren

  De betonslang hanteren terwijl de pomp in bedrijf is. Toezien op een efficiënte en veilige verdeling van het beton.

 • Betonpompen reinigen

  Na gebruik verwijderen van restbeton uit de leidingen en pompen en de apparatuur reinigen met water.

 • Zware constructiewerktuigen verrijden

  Beweegbare zware werktuigen besturen die in de bouw worden gebruikt. De werktuigen op diepladers laden of ze lossen. Zorgvuldig met de werktuigen op de openbare weg rijden wanneer dit nodig is.

 • Betonpompen bedienen

  De afstandsbediening van de robotarm van een betonpomp bedienen en daarbij het gietproces volgen.

 • Zware bouwuitrusting in goede staat houden

  Vóór elk gebruik zware apparatuur voor de bouw van projecten controleren. De machines in goede staat houden, zorg dragen voor kleine reparaties en de verantwoordelijke persoon waarschuwen in geval van ernstige gebreken.

Optionele kennis en vaardigheden

meetinstrumenten gebruiken zware constructiemachines bedienen zonder toezicht gebruik van zware constructiewerktuigen aansturen geleverd beton inspecteren defecte productiematerialen melden bouwmaterialen inspecteren vultrechters voorraadniveaus bewaken beton gieten gegevens over de voortgang van het werk bijhouden beton mengen werken in een bouwteam tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten bouwmaterialen bestellen vrachtwagens met betonmolen bedienen

Source: Sisyphus ODB