Beroep chauffeur gevaarlijke stoffen

Chauffeurs gevaarlijke stoffen vervoeren brandstof en vloeibare bulkgoederen, gevaarlijke producten en chemische stoffen over de weg.

Chauffeur gevaarlijke stoffen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Capaciteit van de vrachtruimte van voertuigen

  Laadvermogen en beperkingen van een in gebruik genomen voertuig, uitgedrukt in gewicht en ladingtype dat mag worden vervoerd, alsmede andere specificaties voor het laden van vracht.

 • Mechanische componenten van voertuigen

  Beschikken over kennis van de mechanische onderdelen die in voertuigen worden gebruikt en opsporen en verhelpen van mogelijke storingen.

 • Gevaren met betrekking tot het laden van gevaarlijke goederen

  Beschikken over kennis van de gevaren van het vervoer van bepaalde gevaarlijke goederen. Beschikken over kennis van de noodmaatregelen en de hanteringsprocedures bij ongevallen met de goederen tijdens het laden of het vervoer ervan.

 • Effectieve perceptie van de vervoersomgeving

  Kennis van de topografie van het vervoer, met inbegrip van wegen, verkeershotspots en alternatieve routes om een bestemming te bereiken. Kennis gebruiken om het voertuig op de meest tijd- en brandstofefficiënte wijze naar zijn bestemming te vervoeren en de veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken.

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen of incidenten in het vervoer.

Vaardigheden

 • GPS-systemen gebruiken

  GPS-systemen gebruiken.

 • Defensief rijden

  Defensief rijden om de verkeersveiligheid te maximaliseren en tijd, geld en levens te besparen; anticiperen op de acties van andere weggebruikers.

 • Anticiperen op te verwachten problemen op de weg

  Anticiperen op problemen op de weg, zoals verwondingen, achtervolging, ondersturing of oversturing.

 • Alert blijven

  Te allen tijde gefocust en alert blijven; snel reageren in geval van onverwachte gebeurtenissen. Zich concentreren en niet af laten leiden bij het uitvoeren van een taak over een lange periode.

 • Logboeken bijhouden

  De vereiste logboeken volgens de praktijk en in de vastgestelde formaten bijhouden.

 • Prestaties van voertuigen controleren

  Inzicht hebben in en anticiperen op de prestaties en het gedrag van een voertuig. Concepten begrijpen zoals laterale stabiliteit, versnelling en remafstand.

 • Verkeerssignalen interpreteren

  Aandachtig zijn voor lichten op de weg, wegomstandigheden, het verkeer in de buurt en voorgeschreven snelheidsbeperkingen om de veiligheid te waarborgen. Verkeerslichten interpreteren en dienovereenkomstig handelen.

 • Zware vrachtwagens manoeuvreren

  Trekkers, aanhangers en vrachtwagens besturen, manoeuvreren en parkeren op wegen, scherpe hoeken en in parkeerplaatsen.

 • Certificeringen voor transport van gevaarlijke goederen herzien

  Controleren of de te vervoeren goederen en de certificering van de goederen voldoen aan de voorschriften, en erop toezien dat de certificaten overeenstemmen met de goederen. De bestuurders moeten ervoor zorgen dat zij de lading van hun voertuig veilig stellen, wat voor gevaarlijke goederen een ondertekend verpakkingscertificaat vereist (dit certificaat kan deel uitmaken van de gevaarlijke goederennota).

 • Noodstoppen oefenen

  Noodstoppen oefenen. Zorgen voor kennis van het systeem voor de uitwisseling met antiblokkeersystemen (ABS), aangezien deze vóór de uitvoering van een noodstop moeten worden uitgeschakeld.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Gevaarlijke stoffen hanteren

  Gevaarlijke materialen op een veilige manier vervoeren.

 • Gedurende lange tijd geconcentreerd blijven

  Gedurende een lange tijd geconcentreerd blijven om een juist oordeel te kunnen vormen en de juiste beslissingen te kunnen nemen.

 • Nooduitrusting gebruiken

  Nooduitrusting en hulpmiddelen gebruiken, zoals brandblussers, wielblokken, zaklampen en waarschuwingsborden.

 • Voertuigen parallel parkeren

  Parallel parkeren van gemotoriseerde voertuigen in een verscheidenheid van ruimten.

 • Vervoerseenheden voor gevaarlijke goederen controleren

  Ervoor zorgen dat een voertuig voor het vervoer van gevaarlijke materialen voldoet aan de wettelijke voorschriften inzake veiligheid en beveiliging. Visuele controles uitvoeren om lekken of andere vormen van beschadiging vast te stellen en te melden.

Optionele kennis en vaardigheden

gegevens bijhouden over kilometerrendement internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

Source: Sisyphus ODB