Beroep chauffeur uitvaartverzorging

Chauffeurs uitvaartverzorging besturen en onderhouden gespecialiseerde voertuigen om overleden personen uit hun huis, het ziekenhuis of het uitvaartcentrum te vervoeren naar hun laatste rustplaats. Zij ondersteunen ook de uitvaartverzorgers bij hun taken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

Vaardigheden

 • Voorkomen van voertuigen onderhouden

  Het voorkomen van het voertuig bijhouden door het te wassen, schoon te maken en kleine aanpassingen en reparaties uit te voeren.

 • Normen voor persoonlijke hygiëne handhaven

  De onberispelijke normen voor persoonlijke hygiëne in stand houden en zorgen voor een net voorkomen.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Verkeerssignalen interpreteren

  Aandachtig zijn voor lichten op de weg, wegomstandigheden, het verkeer in de buurt en voorgeschreven snelheidsbeperkingen om de veiligheid te waarborgen. Verkeerslichten interpreteren en dienovereenkomstig handelen.

 • Voertuigen besturen

  In staat zijn om voertuigen te besturen; beschikken over het juiste type rijbewijs voor het gebruikte type motorvoertuig.

 • Prestaties van voertuigen controleren

  Inzicht hebben in en anticiperen op de prestaties en het gedrag van een voertuig. Concepten begrijpen zoals laterale stabiliteit, versnelling en remafstand.

 • Voertuigen parkeren

  Gemotoriseerde voertuigen parkeren zonder de integriteit van voertuigen en de veiligheid van mensen in gevaar te brengen.

 • Voertuigen besturen in optochten

  Besturen van auto's, lijkwagens of andere voertuigen in een gestaag tempo in processies.

Optionele kennis en vaardigheden

begrafenismateriaal beheren voertuigonderhoud uitvoeren kisten verplaatsen kamers schoonmaken binnenkant van voertuigen schoonmaken effectieve perceptie van de vervoersomgeving gasten begroeten de weg wijzen aan gasten ceremoniële locaties gereedmaken ergonomisch werken zorgen voor de operabiliteit van voertuigen emotionele steun bieden aan nabestaanden

Source: Sisyphus ODB