Beroep chauffeur vuilniswagen

Chauffeurs vuilniswagen besturen de grote voertuigen die worden gebruikt om vuilnis op te halen. Zij rijden de voertuigen van de huizen en instellingen waar de vuilnis door de vuilnismannen op de vrachtwagen wordt opgehaald, naar de installaties voor de behandeling en verwerking van afval.

Chauffeur vuilniswagen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten vuilniswagens

  Verschillende typen zware vrachtwagens die worden gebruikt voor de inzameling van afval, zoals de voorladers, de achterladers en zijladers.

 • Wetgeving inzake afvaltransport

  Voorschriften en wetgeving betreffende het veilige vervoer van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen, producten en middelen.

 • Afval- en restproducten

  De aangeboden afval- en restproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende eisen.

 • Afvalbeheer

  Methoden, materialen en voorschriften voor inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van afval. Dit omvat ook recycling en bewaking van de afvalverwijdering.

Vaardigheden

 • Vuilniswagens besturen

  Op een veilige manier besturen van een zware vrachtwagen die is uitgerust voor afvalinzamelingsdiensten, in overeenstemming met de wegenwetgeving en de wetgeving inzake afvalbeheer.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Transportwerkschema's in acht nemen

  Werkschema’s in acht nemen zoals opgesteld door het transportbedrijf.

 • Voertuigen in een depot parkeren

  De voertuigen die worden gebruikt voor professionele activiteiten in het aangewezen gebied van de opslag van voertuigen na gebruik, op een veilige manier parkeren in overeenstemming met de voorschriften.

 • Documentatie over afvalinzameling bijhouden

  Bijhouden van gegevens over de afvalinzamelingstrajecten, de planning en de soorten en de hoeveelheid ingezameld afval.

Optionele kennis en vaardigheden

vuilophaalroutes uitstippelen septic tanks onderhouden wetgeving inzake wegvervoer uitrusting voor afvalinzameling onderhouden transport van gevaarlijke stoffen kaarten lezen gevaarlijk afval verwijderen gps-systemen gebruiken opslag van gevaarlijk afval bedrijfsafval ophalen huishoudafval ophalen openbare afvalbakken leegmaken niet-gevaarlijk afval verwijderen afvalsoort beoordelen

Source: Sisyphus ODB