Beroep chauffeur / verhuizer

Chauffeurs/verhuizers besturen vrachtwagens die bestemd zijn voor het verplaatsen en vervoeren van goederen, bezittingen, machines enzovoort. Zij helpen bij het plaatsen van de goederen in de vrachtwagen voor een efficiënt gebruik van de ruimte en de naleving van de veiligheidsvoorschriften.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanische componenten van voertuigen

  Beschikken over kennis van de mechanische onderdelen die in voertuigen worden gebruikt en opsporen en verhelpen van mogelijke storingen.

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

 • Wetgeving inzake wegvervoer

  Beschikken over kennis van de regelgeving voor het wegvervoer op regionaal, nationaal en Europees niveau op het gebied van veiligheid en milieu.

 • Capaciteit van de vrachtruimte van voertuigen

  Laadvermogen en beperkingen van een in gebruik genomen voertuig, uitgedrukt in gewicht en ladingtype dat mag worden vervoerd, alsmede andere specificaties voor het laden van vracht.

Vaardigheden

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Zorgen voor de operabiliteit van voertuigen

  Het voertuig schoon en in goede staat houden. Zorgen voor regelmatig onderhoud van het voertuig en zorgen voor geldige officiële documenten zoals licenties en vergunningen wanneer gewenst.

 • Zware vrachtwagens manoeuvreren

  Trekkers, aanhangers en vrachtwagens besturen, manoeuvreren en parkeren op wegen, scherpe hoeken en in parkeerplaatsen.

 • Levering van meubilair afhandelen

  Meubilair en andere goederen leveren en monteren, volgens de behoeften en voorkeuren van de klant.

 • Defensief rijden

  Defensief rijden om de verkeersveiligheid te maximaliseren en tijd, geld en levens te besparen; anticiperen op de acties van andere weggebruikers.

 • Pictogrammen lezen

  Interpreteer pictogrammen die wijzen op kenmerken en vereiste maatregelen voor het hanteren van voorwerpen door visuele voorstellingen.

 • Verkeerssignalen interpreteren

  Aandachtig zijn voor lichten op de weg, wegomstandigheden, het verkeer in de buurt en voorgeschreven snelheidsbeperkingen om de veiligheid te waarborgen. Verkeerslichten interpreteren en dienovereenkomstig handelen.

 • Kaarten lezen

  Kaarten doeltreffend lezen.

 • Communicatieapparatuur gebruiken

  Het opzetten, testen en bedienen van verschillende soorten communicatieapparatuur zoals transmissieapparatuur, digitale netwerkapparatuur of telecommunicatieapparatuur.

 • GPS-systemen gebruiken

  GPS-systemen gebruiken.

 • Schoonmaaktaken uitvoeren

  Schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren zoals verwijdering van afval, stofzuigen, het legen van de vuilnisbakken en de algemene schoonmaak van de werkruimte. De schoonmaakactiviteiten moeten indien nodig voldoen aan de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid.

 • Bulkwagens laden

  Activiteiten uitvoeren die verband houden met het bepalen van de routes en het laden van bulkwagens.

 • Goederen met precisie opslaan in magazijnen

  Goederen in het magazijn vervoeren en ze met precisie op de juiste en aangewezen locatie plaatsen om de ruimte maximaal te benutten. Hierbij vorkheftrucks of andere instrumenten gebruiken.

 • Materiaal voor veilige stuwage gebruiken

  Gereedschap en uitrusting gebruiken voor het uitvoeren van veilige stuwage en het correct laden en vastzetten van de goederen waarborgen.

 • Rijden in stedelijke gebieden

  Voertuigen besturen in stedelijke gebieden. De verkeerstekens in een stad, het verkeersreglement en de gangbare mobiliteitsovereenkomsten in een stedelijk gebied interpreteren en begrijpen.

 • Werkprocedures volgen

  De procedures op het werk op een gestructureerde en systematische manier volgen.

 • Voorwerpen dragen

  Voorwerpen van de ene plaats naar de andere dragen en verplaatsen met inachtneming van de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid. Voorwerpen dragen met behoud van hun integriteit.

Optionele kennis en vaardigheden

verpakkingsmateriaal gebruiken voertuigonderhoud uitvoeren dieren inladen voor vervoer gevaren met betrekking tot het laden van gevaarlijke goederen gewicht van ladingen organiseren volgens de capaciteit van de hijswerktuigen goederen monteren inventaris van werktuigen bijhouden gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport volgorde van lading van vracht bepalen technieken toepassen om goederen in containers te stapelen regelgeving inzake dierenvervoer verpakte producten stapelen vereisten voor het verplaatsen van goederen analyseren transportvoertuigen voor dieren elektriciteit mechanica traditioneel gereedschap gebruiken goederen verpakken

Source: Sisyphus ODB