Beroep chef monteur stellingbouw

Chefs monteur stellingbouw plannen en superviseren het transport, de bouw, de afbraak en het onderhoud van stellingen. Zij zorgen er ook voor dat de stellingen, ondersteuningsconstructies, toegangsladders en stootranden veilig zijn.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Steigeronderdelen

  De verschillende onderdelen in de constructie van een steiger, toepassingen van steigers en beperkingen aan het gebruik van steigers. De dragende eigenschappen van elk onderdeel en de wijze waarop zij worden gemonteerd.

Vaardigheden

 • Ervoor zorgen dat de deadline van het bouwproject wordt nagekomen

  De bouwprocessen plannen, programmeren en controleren om ervoor te zorgen dat het project binnen de gestelde termijn wordt voltooid.

 • Toewijzing van middelen plannen

  Planning van de toekomstige behoeften aan verschillende hulpbronnen, zoals tijd, geld en specifieke procesmiddelen.

 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren

  De situatie rondom u volgen en erop anticiperen. Snelle en passende maatregelen kunnen treffen in geval van onverwachte gebeurtenissen.

 • Werk van werknemers beoordelen

  De noodzaak voor arbeid beoordelen voor het werk dat gaat komen. De prestaties van het team van werknemers beoordelen en leidinggevenden hiervan op de hoogte brengen. Werknemers aanmoedigen en ondersteunen bij het leren, door hen technieken te leren en de toepassing te controleren om de kwaliteit van de producten en de arbeidsproductiviteit te waarborgen.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Steigers inspecteren

  Na het voltooien van de steigerstructuur deze inspecteren op de naleving van veiligheidsnormen, gewichtdragende eigenschappen, treksterkte, windbestendigheid, andere invloeden van buitenaf en ergonomie.

 • Tekenen van houtrot herkennen

  Controleren of een houtelement tekenen van houtrot vertoont. Het hout op gehoor inspecteren door te testen welk geluid het maakt bij impact. Controleren op visuele tekenen van houtrot.

 • Diensten van werknemers plannen

  Shifts van werknemers plannen om alle orders van de klanten af te ronden en het productieplan naar tevredenheid te voltooien.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Bouwactiviteiten coördineren

  Coördineren van de activiteiten van verschillende bouwvakkers of teams om ervoor te zorgen dat ze elkaar niet hinderen en dat de werkzaamheden tijdig worden uitgevoerd. Op de hoogte blijven van de voortgang van de teams en het schema bijwerken indien gewenst.

 • Steigers plannen

  De bouw van de steiger plannen, op basis van de aard van het project, de omgeving en de beschikbare middelen. Kennis van steigerstandaarden en van de dragende eigenschappen van de onderdelen en verbindingen gebruiken om een beslissing te nemen over de te bouwen structuur. Passende en uitgebreide instructies ontwikkelen om de steigerconstructie te bouwen.

 • Binnenkomende bouwmaterialen verwerken

  Binnenkomende bouwmaterialen ontvangen, de transactie afhandelen en de onderdelen invoeren in een intern administratiesysteem.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • 2D-schema's interpreteren

  Plannen en tekeningen in productieprocessen met afbeeldingen in twee dimensies interpreteren en begrijpen.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Werken in een bouwteam

  Werken in een team in een bouwproject. Efficiënt communiceren, informatie uitwisselen met teamleden en rapporteren aan supervisors. Instructies volgen en zich aanpassen aan de veranderingen op een flexibele manier.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Tekenen van corrosie herkennen

  De symptomen herkennen van metaal dat oxidatiereacties met de omgeving vertoont die onder meer leiden tot roestvorming, putcorrosie, spanningsscheuren, en de mate van corrosie inschatten.

 • Voorraadniveaus bewaken

  Beoordelen hoeveel voorraad er wordt gebruikt en bepalen wat moet worden besteld.

 • 3D-schema's interpreteren

  Interpreteren en begrijpen van plannen en tekeningen in productieprocessen die representaties in drie dimensies bevatten.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

Optionele kennis en vaardigheden

bouwmaterialen bestellen lading vastmaken veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten ergonomisch werken kostenbeheer defecte productiematerialen melden pompkrik op steigers installeren relingen en voetplanken positioneren benodigde bouwmaterialen berekenen meetinstrumenten gebruiken bodemplaten positioneren bouwmaterialen vervoeren technische expertise leveren regelgeving inzake bouwproducten werknemers opleiden voetplaten stellen eerste hulp bieden werkplatform bouwen mechanische werktuigen prijsaanvragen beantwoorden personeel aanwerven steiger bouwen steiger demonteren

Source: Sisyphus ODB