Beroep Chemicus

Chemici voeren laboratoriumonderzoek uit door het testen en analyseren van de chemische structuur van stoffen en vertalen de onderzoeksresultaten naar industriële productieprocessen die verder worden gebruikt bij de ontwikkeling of verbetering van producten. Chemici testen ook de kwaliteit van de vervaardigde producten en hun impact op het milieu.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken chemicus

 • Onderzoeken, ontwikkelen en/of verbeteren van theorieën, methoden en technieken op chemisch gebied.
 • Onderzoeken van de samenstelling, eigenschappen en toepasbaarheid van producten en stoffen.
 • Ontwikkelen van nieuwe stoffen en veranderen en/of verbeteren van eigenschappen van stoffen.
 • Bespreken van vorderingen met de directie.
 • Beoordelen van onderzoeken en adviseren op basis hiervan over vervolgonderzoek.
 • Trekken van conclusies en bevindingen vastleggen in een rapport.
 • Ontwikkelingen bijhouden binnen zijn of haar vakgebied en congressen en symposia bezoeken.
 • Wetenschappelijke artikelen schrijven.
 • Deelnemen aan multidisciplinair overleg en ontwikkelingsprojecten.
 • Ontwikkelen van procedures op het gebied van veiligheid en kwaliteitscontrole voor producenten en gebruikers.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Source: Sisyphus ODB