Beroep civieltechnisch tekenaar

Civieltechnisch tekenaars tekenen en bereiden schetsen voor voor civiel ingenieurs en architecten van allerlei architectonische projecten, voor topografische kaarten of voor de reconstructie van bestaande structuren. Zij leggen in de schetsen alle wiskundige, esthetische, technische en andere specificaties en eisen vast.

Civieltechnisch tekenaar: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Handmatige ontwerptechnieken

  Technieken die worden gebruikt om gedetailleerde tekeningen van het ontwerp te maken met behulp van gespecialiseerde potloden, linialen, sjablonen en schalen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • CAD-software

  De CAD-software voor het aanmaken, wijzigen, analyseren of optimaliseren van een ontwerp.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Civiele techniek

  De technische discipline waarbij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van op natuurlijke wijze gebouwde werken, zoals wegen, gebouwen en kanalen, worden onderzocht.

Vaardigheden

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • CADD-software gebruiken

  Computerondersteunde ontwerpen en softwareprogramma’s gebruiken om gedetailleerde tekeningen en blauwdrukken van tekeningen en modellen te maken.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Technische tekeningen maken

  Gedetailleerde technische plannen opstellen van machines, uitrusting, gereedschap en andere producten.

 • Handmatige ontwerptechnieken gebruiken

  Niet-geautomatiseerde diepgangstechnieken gebruiken om gedetailleerde tekeningen van modellen met behulp van gespecialiseerde instrumenten zoals potloden, linialen en sjablonen te maken.

 • CAD-software gebruiken

  Computer-aided design (CAD)-systemen gebruiken om te helpen bij de creatie, wijziging, analyse of optimalisering van een ontwerp.

Optionele kennis en vaardigheden

zone-indelingscodes cartografie kadastrale kaarten maken regelgeving voor architectuur esthetiek overleggen met ingenieurs ontwerpspecificaties opstellen architecten adviseren digitale cartografie toepassen transportsystemen ontwerpen bouwmethoden bouwverordeningen geografische informatiesystemen gebruiken topografie kost van bouwmaterialen inschatten mechanica bouwschetsen maken landmeetapparatuur bedienen 3d-afbeeldingen maken 3d-modellering bouwmaquettes maken blauwdruk tekenen landmetingen uitvoeren communiceren met bouwvakkers ontwerpbeginselen

Source: Sisyphus ODB