Beroep Claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen

Een claimbeoordelaar uitkeringsaanvraag onderzoekt een uitkeringsclaim en bepaalt of de aanvrager recht heeft op een (continuering van een) uitkering. Indien dit het geval is bepaalt een claimbeoordelaar uitkeringsaanvraag ook de hoogte en duur van de uitkering. Ter beoordeling van de aanvraag stelt een claimbeoordelaar een dossier samen, hierin beoordeelt hij/zij de stukken die de claimbeoordelaar zelf opvraagt. Zijn/haar bevindingen verwerkt een claimbeoordelaar uitkering in rapportages. Hij/zij kan ook particulieren en bedrijven adviseren over wetten en regels omtrent uitkeringen of aanverwante regelingen. Een claimbeoordelaar onderhoudt ook contacten met belanghebbenden zoals werkgevers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen

 • Bepalen of de aanvrager van een uitkering recht heeft op een uitkering, en wat de hoogte en duur van de uitkering wordt.
 • Onderzoeken of een uitkeringsclaim toegekend kan worden op basis van stukken en andere relevante documenten.
 • van dossiers en rapporten.
 • van particulieren en organisaties over wet- en regelgeving omtrent uitkeringen en andere sociale voorzieningen.
 • Onderhouden van contacten met belanghebbenden.

Gerelateerde beroepen lokale ambtenarij

 • Ambtenaar bedrijfsvergunningen
 • Ambtenaar bouwvergunningen
 • Ambtenaar uitgifte paspoorten
 • Beleidsmedewerker sociale zekerheid
 • Burgemeester, wethouder
 • Gemeente-ambtenaar
 • Gemeenteraadslid
 • Maatschappelijk werker, bijstandsconsulent
 • Manager/directeur openbaar bestuur

Source: Sisyphus ODB