Beroep cliëntadviseur bankbedrijf

Cliëntadviseurs bankbedrijf adviseren potentiële klanten over het type bankrekening dat geschikt is voor hun behoeften. Zij werken samen met klanten om de bankrekening te openen, blijven hun eerste aanspreekpunt in de bank en helpen hen met alle benodigde documenten. Zij kunnen hun cliënten aanbevelen om voor andere specifieke behoeften contact op te nemen met andere afdelingen van de bank.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ethiek

  De filosofische studie die zich bezighoudt met het oplossen van vragen over moraliteit; ze definieert en concepten systematiseert zoals goed, fout en misdadig.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Financiële analyse

  Het proces van het beoordelen van de financiële mogelijkheden, de middelen en de status van een organisatie of persoon door het analyseren van financiële overzichten en verslagen om goed geïnformeerde zakelijke of financiële beslissingen te kunnen nemen.

 • Financiële jaarrekeningen

  De financiële overzichten die tezamen een beeld geven van de financiële positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. Financiële jaarrekeningen bestaan uit vijf delen: een balans, een winst- en verliesrekening, een overzicht van de mutaties in het eigen vermogen, een kasstroomoverzicht en een toelichting.

 • Bankactiviteiten

  Het brede en voortdurend groeiende scala aan bankactiviteiten en financiële producten van banken, uiteenlopend van persoonlijke bankdiensten, corporate banking, zakenbankieren en private banking tot verzekeringen, valutahandel, grondstoffenhandel en de handel in aandelen, futures en opties.

 • Financieel beheer

  Het gebied binnen de financiële wetenschappen dat zich richt op analyses van het praktische proces en instrumenten voor het aanwijzen van financiële middelen. Het omvat de structuur van ondernemingen, investeringsbronnen en de waardevergroting van ondernemingen door besluiten van het management.

 • Elektronische communicatie

  Datacommunicatie via digitale middelen zoals computers, telefoon of e-mail.

Vaardigheden

 • Financieel plan opstellen

  Een financieel plan ontwikkelen overeenkomstig de financiële en cliëntenregelgeving, met inbegrip van het profiel van de belegger, het financieel advies en de onderhandelings- en transactieplannen.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Financiële beleidslijnen handhaven

  De uitvoering van het financiële beleid van de onderneming met betrekking tot alle begrotings- en boekhoudprocedures van de organisatie lezen, begrijpen en handhaven.

 • Advies geven over bankrekeningen

  Klanten informeren over de verschillende soorten bankrekeningen die door de financiële instelling of commerciële bank worden aangeboden. Aanbevelen of adviseren over het type bankrekening dat voor de klant het voordeligst is.

 • Financiële prestaties van een bedrijf analyseren

  Op basis van de jaarrekening, de financiële staten en de externe informatie van de markt, de prestaties van de onderneming in financiële aangelegenheden analyseren om vast te stellen welke acties zouden kunnen worden ondernomen om de winst te vergroten.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Advies geven over financiële zaken

  Overleg plegen, advies uitbrengen en oplossingen voorstellen met betrekking tot financieel beheer, zoals het verwerven van nieuwe activa, het doen van investeringen en het toepassen van fiscale efficiëntiemethoden.

 • Belangen van de cliënt beschermen

  De belangen en de behoeften van een cliënt beschermen door de nodige maatregelen te nemen en alle mogelijkheden te onderzoeken, om een gunstig resultaat voor de cliënt te verkrijgen.

 • Financiële diensten aanbieden

  Een breed scala aan financiële diensten aanbieden aan klanten, zoals bijstand bij financiële producten, financiële planning, verzekeringen, geld- en investeringsbeheer.

 • Bankrekeningen openen

  Nieuwe bankrekeningen, zoals een depositorekening, een credit cardrekening of een andere door een financiële instelling aangeboden rekening openen.

 • Ondersteuning geven bij financiële berekeningen

  Collega’s, cliënten of andere partijen financiële steun voor complexe dossiers of berekeningen geven.

 • Problemen met bankrekeningen oplossen

  Een oplossing bieden voor de problemen met bankrekeningen en de problemen van klanten in de banksector, zoals het blokkeren van een bankkaart.

 • Informatie geven over financiële producten

  De klant of cliënt informatie geven over financiële producten, de financiële markt, verzekeringen, leningen of andere soorten financiële gegevens.

 • Technische communicatievaardigheden toepassen

  Technische details op beknopte wijze uitleggen aan niet-technische klanten, belanghebbenden of andere geïnteresseerde partijen.

Optionele kennis en vaardigheden

streven naar bedrijfsgroei effecten financiële transacties traceren communiceren met bankiers statistische financiële rapporten opstellen financiële informatie verzamelen financiële transacties verwerken financiële producten promoten gegevens van financiële transacties bijhouden klantendiensten gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen financiële producten economie financiële marktontwikkelingen analyseren

Source: Sisyphus ODB