Beroep Clinical research associate (cra)

Een klinische research associate (cra) heeft de leiding over onderzoeken, meestal in de vorm van experimenten, naar (de werking van) klinische geneesmiddelen. Hij/zij bewaakt de kwaliteit van het experiment en zorgt er voor dat de onderzoekers hun werkzaamheden goed kunnen uitvoeren en begeleidt hen hierbij. Daarnaast houdt een cra zich bezig met de proefpersonen, hij/zij regelt dat er proefpersonen aanwezig zijn die geschikt zijn voor het experiment, dit doet een cra op basis van interviews en achtergrondinformatie en een bereidverklaring hebben getekend. Een cra regelt ook dat de onderzoekruimte en materialen in orde zijn. Een clinical research associate assisteert de onderzoekers bij de verslaglegging omtrent de experimenten.

Clinical research associate (cra): Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken clinical research associate (cra)

 • Coördineren van onderzoeken naar (de werking van) klinische geneesmiddelen.
 • Bewaken van de kwaliteit van het onderzoek.
 • Zorgen dat onderzoekers hun werkzaamheden goed uit kunnen voeren en hen hierbij begeleiden.
 • Regelen dat de geschikte proefpersonen aanwezig zijn.
 • Regelen dat de onderzoekruimte en materialen gebruiksklaar zijn.
 • Assisteren van onderzoeker bij de verslaglegging omtrent de experimenten.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Source: Sisyphus ODB