Beroep coördinator internationaal transport

Coördinatoren internationaal transport voeren internationaal transport uit en monitoren het door problemen op te lossen en beslissingen te nemen met betrekking tot transport- en ondersteuningsactiviteiten. Zij houden zich bezig met administratieve lasten in verband met internationale activiteiten, zoals voorschriften in verschillende nationale contexten voor in- en uitvoer. Zij bieden bedrijfsondersteuning, coördineren projecten, evalueren en beheren bestaande systemen en houden zich bezig met het beheer van en procedures met betrekking tot de internationale toeleveringsketen.

Coördinator internationaal transport: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Invoer-/uitvoerstrategieën ontwikkelen

  De strategieën voor import en export ontwikkelen en plannen, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de aard van zijn producten, expertise en zakelijke omstandigheden op de internationale markten.

 • Procedures toepassen om te verzekeren dat vracht voldoet aan de douanevoorschriften

  De verschillende procedures toepassen die vereist zijn om aan douaneverplichtingen te voldoen bij het grensoverschrijdend transport van goederen en aankomsten via havens/luchthavens of een ander logistiek knooppunt, zoals het opstellen van schriftelijke douaneaangiften. Verschillende procedures toepassen voor verschillende soorten goederen en ervoor zorgen dat de transportvoorschriften worden nageleefd.

 • In een logistiek team werken

  Het vermogen om met vertrouwen te werken binnen een logistiek team, waarbij elk lid van het team een rol vervult die is ontworpen om de efficiëntie van het geheel te verhogen.

 • Invoertransportactiviteiten coördineren

  Toezicht houden op importvervoersactiviteiten; optimaliseren van importprocessen en servicestrategieën.

 • ICT-problemen oplossen

  Problemen met servers, desktops, printers, netwerken en toegang op afstand vaststellen en acties uitvoeren die de problemen oplossen.

 • Reageren op vragen naar logistieke diensten over de hele wereld

  Reageren op vragen naar logistieke diensten van klanten in alle landen over de hele wereld

 • Routineverslagen schrijven

  Routineverslagen opstellen; geschikte formulieren of documenten identificeren voor het registreren van gegevens afkomstig van manuele inspecties en/of elektronische systemen. Duidelijke opmerkingen noteren, zoals vereist. Een schriftelijk verslag is doorgaans een samenvatting van de resultaten van de routineprestaties van het reticulatiesysteem.

 • Relaties met verschillende soorten vervoerders bevorderen

  Relaties tot stand brengen met verschillende soorten vervoerders, zoals vervoersbedrijven, vliegtuigen en oceaanschepen.

 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren

  Lezen en begrijpen van functiegerelateerde rapporten, analyseren van de inhoud van de rapporten en de bevindingen toepassen op de dagelijkse werkzaamheden.

 • Vervoerders beoordelen

  Prestaties van vervoerders beoordelen; sterke en zwakke punten, netwerk en infrastructuur beoordelen.

 • Commerciële handelsdocumentatie controleren

  Bijhouden van schriftelijke gegevens met informatie over commerciële transacties zoals facturen, kredietnota's, bestellingen, verzendingen, certificaten van oorsprong.

 • Communiceren in het Engels op competent gebruiksniveau

  Competent Engels gebruiken; R351 verwijst naar niveau C1 in het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR).

 • Contacten onderhouden tussen de klant en verschillende vervoersdiensten

  Dienen als tussenpersoon tussen de klant en verschillende transportdiensten.

 • Invoer-/uitvoervergunningen beheren

  Zorgen voor de doeltreffende afgifte van vergunningen en licenties in het kader van in- en uitvoerprocessen.

 • Uitvoertransportactiviteiten coördineren

  Activiteiten coördineren van de uitvoertransportactiviteiten, met inachtneming van exportstrategieën en -diensten.

 • Vervoerders beheren

  Vervoerders beheren en klanten helpen bij het beoordelen van de route, de prestaties, de modus en de kosten.

Optionele kennis en vaardigheden

diensten op een flexibele manier uitvoeren intercultureel bewustzijn tonen stressbestendig zijn verschillende communicatiekanalen gebruiken zelfvertrouwen tonen beschikken over computervaardigheden

Source: Sisyphus ODB