Beroep coördinator onderhoud van openbaar vervoer

Coördinatoren onderhoud van openbaar vervoer zijn verantwoordelijk voor de effectieve uitvoering van alle onderhoudswerkprocessen van voertuigen voor stedelijk vervoer en voor de efficiënte en effectieve toepassing van planning en dienstregelingen van alle middelen voor het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten.

Coördinator onderhoud van openbaar vervoer: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beginselen van werktuigbouwkunde

  Beschikken over inzicht in de beginselen van werktuigbouwkunde, fysica en materiaalkunde.

 • Principes van elektronische apparatuur

  De studie van elektrische energie, meer in het bijzonder van elektronen en hun beïnvloeding, en de belangrijkste beginselen daaruit ten aanzien van geïntegreerde schakelingen en elektrische systemen.

 • Mechanische vereisten voor voertuigen in stedelijke gebieden

  Beschikken over kennis van de wettelijke voorschriften waaraan voertuigen moeten voldoen om in stedelijke gebieden te mogen rijden. Inspecteren en onderhouden van onderdelen van subsystemen van auto's; waarborgen van veiligheid, betrouwbaarheid en rijcomfort van een voertuig.

 • Mechanische componenten van voertuigen

  Beschikken over kennis van de mechanische onderdelen die in voertuigen worden gebruikt en opsporen en verhelpen van mogelijke storingen.

 • Elektrische systemen die worden gebruikt bij vervoer

  Beschikken over inzicht in de werking van elektrische systemen, hun specificaties en hun toepassing in bedrijfsvoering en systemen voor het vervoer van goederen en personen.

Vaardigheden

 • Schema's volgen

  Werken en taken afwerken zoals gepland; de nodige werken uitvoeren om een taak succesvol af te werken binnen het toegewezen tijdsbestek.

 • Afdeling voor voertuigonderhoud en operationele afdeling met elkaar in contact brengen

  Communicatie tot stand brengen tussen de afdelingen onderhoud en operationele planning. Zorgen voor een professionele werking die voldoet aan de vastgestelde schema's; zorgen voor de prestaties en beschikbaarheid van de apparatuur.

 • Reserveonderdelen voor voertuigen onderhouden

  De beschikbaarheid van reserveonderdelen voor voertuigen in stand houden om de tijd die voertuigen besteden aan reparaties te beperken.

 • Werkprocedures volgen

  De procedures op het werk op een gestructureerde en systematische manier volgen.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • ICT-problemen oplossen

  Problemen met servers, desktops, printers, netwerken en toegang op afstand vaststellen en acties uitvoeren die de problemen oplossen.

 • Werk plannen volgens binnenkomende bestellingen

  Taken plannen op basis van binnenkomend werk; inspelen op het totaal van middelen vereist om het werk te voltooien en op basis daarvan toekennen. De vereiste werkuren, uitrusting en personeel beoordelen, rekening houdend met de beschikbare middelen.

 • Werkuren nauwkeurig inschatten

  De benodigde werkuren, apparatuur en vaardigheden beoordelen die nodig zijn om een taak succesvol te voltooien.

 • Numerieke berekeningen maken

  Werken met getallen en complexe berekeningen uitvoeren. Inzicht in de basisprincipes van wiskunde is cruciaal.

 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken

  Opstellen, samenstellen en communiceren van rapporten, uitgesplitst naar kostenanalyse van het voorstel en de begrotingsplannen van de onderneming. Analyseren van de financiële of sociale kosten en baten van een project of investering over een bepaalde periode.

 • Technische gebruiksinformatie voor voertuigen organiseren

  Verzamelen en verwerken van technische informatiedocumenten zoals handboeken van de verkoper.

 • Achterstanden beheren

  Beheer van de status van de werkcontrole en de achterstanden om de voltooiing van de werkorders te garanderen.

 • Technische informatie over de bediening van voertuigen verspreiden

  Informatiebronnen zoals tekeningen, diagrammen en schetsen die de technische kenmerken van voertuigen in detail beschrijven.

Source: Sisyphus ODB