Beroep commercieel medewerker spoorwegen

Commerciële medewerkers spoorwegen leveren diensten aan klanten aan het kaartjesloket. Zij verstrekken informatie, behandelen reserveringen, verkopen en voeren terugbetalingen van vervoersbewijzen uit. Zij verrichten ook klerikale taken zoals het bijhouden van de dagelijkse verkoopbalans van de vervoersbewijzen. Zij behandelen verzoeken voor stoelreserveringen en onderzoeken de kaartdiagrammen van elke auto op de trein om de beschikbare ruimte op de trein te controleren.

Commercieel medewerker spoorwegen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

  • Productassortiment van spoorwegbedrijven

    Kennis van de productenreeks van spoorwegondernemingen en gebruik van deze kennis om hulp te bieden aan klanten met problemen of vragen.

  • Geografische gebieden

    Detailkennis van het geografische gebied; kennis van waar verschillende organisaties activiteiten uitoefenen.

Vaardigheden

  • Numerieke berekeningen maken

    Werken met getallen en complexe berekeningen uitvoeren. Inzicht in de basisprincipes van wiskunde is cruciaal.

  • Positieve taal gebruiken

    Zich uitdrukken met gebruikmaking van positieve taal in een gesprek; de manier waarop taal wordt gebruikt, kan klanten overtuigen.

  • Informatieborden bijwerken

    Informatiepanelen bijwerken die informatie over de passagiers weergeven.

  • Treinkaartjes verkopen

    Treinkaartjes verkopen, rekening houdend met de beschikbare bestemmingen, dienstregelingen en kortingen. De geldigheid van diverse tickets nauwkeurig controleren.

  • Communicatiestijl aanpassen aan de ontvanger

    De communicatiestijl aanpassen aan die van de ontvanger van het bericht om een goede verstandhouding te creëren.

  • Communiceren met klanten

    Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

  • Kalm reageren in stressvolle situaties

    Snel, kalm en veilig reageren op onverwachte situaties; een oplossing bieden die het probleem oplost of de impact verkleint.

  • Kleine betalingen afhandelen

    Kleine bedragen voor kleine uitgaven en voor transacties die nodig zijn voor de dagelijkse leiding van een bedrijf afhandelen.

  • Omgaan met moeilijke klanten

    Klanten behandelen die agressief worden of die niet willen betalen omdat ze niet tevreden zijn over de service.

  • Aandachtig zijn

    Aandacht besteden aan de interactie met de klanten en feedback interpreteren.

  • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

    Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

  • Hoog niveau van veiligheidsbewustzijn hebben

    Zorgen voor een hoog niveau van veiligheidsbewustzijn; persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken; communiceren met het personeel en advies geven over gezondheids- en veiligheidskwesties.

  • Bestelformulieren met informatie over klanten verwerken

    Namen, adressen en factuurgegevens van klanten verkrijgen, invoeren en verwerken.

  • Duidelijk communiceren met reizigers

    Praat duidelijk tijdens mededelingen aan reizigers; deel de informatie met betrekking tot hun route mee. Zorg voor mededelingen aan de passagiers bij het naderen van de voorgeschreven bestemming.

  • Communiceren met klantendienst

    Op een transparante en collaboratieve wijze communiceren met klanten; monitoren hoe de dienst werkt; realtime informatie verstrekken aan klanten.

Optionele kennis en vaardigheden

non-verbale communicatie van klanten interpreteren ernaar streven kwalitatief hoogwaardige klantenservice te bieden betrouwbaar handelen klanten tevredenstellen zelfvertrouwen tonen ethische gedragscode bij vervoersdiensten volgen verkoopdoelstellingen behalen

Source: Sisyphus ODB