Beroep commercieel vertegenwoordiger duurzame energie

Commercieel vertegenwoordigers duurzame energie beoordelen de energiebehoeften van klanten en proberen duurzame energie te verkopen. Zij promoten leveranciers van duurzame energie en het gebruik van duurzame energieproducten en nemen contact op met consumenten om de verkoop te stimuleren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verkoopstrategieën

  De principes betreffende klantgedrag en doelmarkten met als doel de verkoop van een product of een dienst te promoten.

 • Technologieën voor hernieuwbare energie

  De verschillende soorten energiebronnen die onuitputtelijk zijn, zoals wind, zon, water, biomassa en biobrandstoffen. De verschillende technologieën voor het in toenemende mate benutten van deze vormen van energie, zoals windturbines, hydro-elektrische stuwdammen, fotovoltaïsche zonne-energie en geconcentreerde zonne-energie.

 • Kenmerken van diensten

  De kenmerken van een dienst met eventueel informatie over de toepassing, functie, onderdelen en aspecten, gebruikmaking en de vereisten betreffende ondersteuning.

 • Eigenschappen van producten

  De materiële eigenschappen van een product, zoals de materialen, eigenschappen en functies, en zijn verschillende toepassingen, kenmerken, gebruiks- en ondersteuningsvereisten.

 • Zonne-energie

  De energie die afkomstig is van licht en warmte van de zon en die kan worden aangewend en gebruikt als hernieuwbare energiebron met behulp van verschillende technologieën, zoals fotovoltaïsche omzetting voor de opwekking van elektriciteit en thermische zonne-energie voor de opwekking van warmte-energie.

 • Verkoopargumenten

  Technieken en verkoopmethoden die worden gebruikt om op een overtuigende manier een product of dienst aan te bieden aan klanten en om aan hun verwachtingen en behoeften te voldoen.

Vaardigheden

 • Advies geven over energie-efficiëntie van verwarmingssystemen

  Het verstrekken van informatie en advies aan cliënten over de wijze waarop een energie-efficiënt verwarmingssysteem in hun woning of kantoor kan worden gehandhaafd en over de mogelijke alternatieven.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Energiebehoeften vaststellen

  De aard en hoeveelheid van de benodigde energie in een gebouw of een faciliteit vaststellen om de meest voordelige, duurzame en kosteneffectieve energiediensten voor een consument te bieden.

 • Informatie geven over geothermische warmtepompen

  Organisaties en individuele personen die op zoek zijn naar alternatieve methoden om gebouwen van energie te voorzien informatie verstrekken over de kosten, voordelen en negatieve aspecten van de installatie en het gebruik van geothermische warmtepompen en over de zaken waarmee rekening gehouden moet worden bij de aanschaf en installatie van geothermische warmtepompen.

 • Informatie geven over windturbines

  Organisaties en particulieren die zoeken naar alternatieve energiemethoden op de hoogte stellen van de kosten, voordelen en negatieve aspecten van de installatie en het gebruik van windturbines, zowel voor residentieel als voor gemeenschappelijk gebruik, en waarmee rekening moet worden gehouden bij de toepassing van windturbinetechnologie.

 • Informatie geven over zonnepanelen

  Organisaties en particulieren die zoeken naar alternatieve methoden om faciliteiten en verblijfplaatsen te voorzien van energie, informatie geven over de kosten, voordelen en negatieve aspecten van de installatie en het gebruik van zonnepanelen, en waarmee er rekening moet worden gehouden bij de aankoop en installatie van zonnesystemen.

 • Klanten over tarieven van energieverbruik informeren

  Potentiële klanten van een energieleverancier informeren over de maandelijkse vergoedingen die zij voor hun energiediensten in rekening brengen en over eventuele extra kosten.

 • Prijsaanvragen beantwoorden

  Prijzen en documenten opstellen voor de producten die klanten kunnen kopen.

 • Verkoopanalyses uitvoeren

  Verkooprapporten onderzoeken om na te gaan welke goederen en diensten wel en niet goed verkocht werden.

 • Informeren over overheidsfinanciering

  Informatie aan klanten geven met betrekking tot subsidies en financieringsprogramma's die door de overheid worden toegekend voor kleinschalige en grootschalige projecten op verschillende gebieden, zoals de bevordering van hernieuwbare energiebronnen.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Duurzame energie promoten

  Het gebruik van hernieuwbare elektriciteit en warmteopwekkingsbronnen bij organisaties en individuen promoten, om te werken aan een duurzame toekomst en de verkoop van apparatuur voor hernieuwbare energie, zoals uitrustingen voor zonne-energie, aan te moedigen.

 • Klanten inschatten

  Snel een beeld schetsen van de persoonlijke situatie, behoeften en voorkeuren van een klant.

Optionele kennis en vaardigheden

vervolledigde contracten controleren verkoopdoelstellingen behalen industriële verwarmingssystemen marktonderzoek uitvoeren elektriciteitsmarkt milieubewustzijn promoten met leveranciers over voorwaarden onderhandelen verkoopstrategieën ten uitvoer brengen klanten werven verkoopgesprekken houden gegevens na verkoop opvolgen energieprestaties van gebouwen evenementmarketing voor reclamecampagnes plannen ontwikkeling van promotiemateriaal beheren leveranciersrisico’s beoordelen marketingstrategieën implementeren advies geven over verbruik van nutsvoorzieningen aankoopbewijzen opstellen verkoopbezoeken bij klanten plannen contacten onderhouden met reclamebureaus met leveranciers over verbetering onderhandelen huishoudelijke verwarmingssystemen vakbeurzen bijwonen contractuele geschillen beheren

Source: Sisyphus ODB